AUDITY WEWNĘTRZNE W LABORATORIUM
KONSULTACJE I DORADZTWO

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Zakres prowadzonych konsultacji oraz auditów dla laboratoriów jest ustalany indywidualnie wg oczekiwań klienta.

W swojej ofercie posiadamy m. in.:

AUDITY WEWNĘTRZNE

 • Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium:
 1. na miejscu w Laboratorium;
 2. w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium – zdalny.
 • ​​Przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań.

KONSULTACJE

 • Przegląd i konsultacje w zakresie dokumentacji przygotowanej przez laboratorium - procedury walidacji / weryfikacji metod, szacowania niepewności oraz zapewniania ważności wyników.​
 • Konsultacja systemu zarządzania ze szkoleniem:

  Laboratorium zamawiające usługę szkolenia z elementami konsultacji przesyła do MS EDU zaktualizowaną  dokumentację systemową, celem zapoznania się z nią przez Eksperta MS EDU i przygotowania spersonalizowanego szkolenia.
  I EtapOcena przesłanej dokumentacji przez eksperta.
  II Etap: Szkolenie z warsztatami na dokumentacji Laboratorium – polegające na ukazaniu uczestnikom szkolenia zakresu wdrożenia wymagań na podstawie dokumentacji Laboratorium. Dokumentacja Laboratorium zostanie zaimplementowana do treści szkoleniowej.

 • Konsultacja rozszerzona (ciągła, wstępna, całościowa ocena) dokumentacji Laboratorium po wdrożeniu zmian pod kątem zachowania integralności systemu zarządzania i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (przykład poniżej w tabeli).

Jeżeli interesuje Państwa oferta w tym zakresie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: mk|msedu.pl| |mk|msedu.pl.

Odpowiemy na każde zapytanie i dołożymy starań, aby przygotować dla Państwa ofertę.

Przykładowy projekt etapów wdrażania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium – usługi ekspercie MS EDU

Istnieje możliwość wyboru poszczególnych etapów oraz ich modyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania spersonalizowanej oferty.
 

Lp.

Działanie

Opis działania

Termin realizacji

1

Konsultacja wstępna

Omówienie zmian względem wydania II a wydaniem III normy ISO/IEC 17025 oraz określenie koniecznych zmian do wdrożenia do dotychczasowej dokumentacji systemowej laboratorium, celem nowelizacji wymagań

do ustalenia

2

Konsultacja ciągła: konsultowanie wprowadzanych rozwiązań systemowych do dokumentacji systemu zarzadzania

Konsultowanie (zdalne/drogą mailową/ewentualnie ustalone spotkania) sukcesywnie nowelizowanych dokumentów systemowych laboratorium (w tym formularzy systemowych i zrealizowanych zapisów). Laboratorium każdą uaktualnioną procedurę przesyła mailowo do oceny / konsultacji.

Firma MS EDU na bieżąco (w przeciągu np. 2-3 dni od przekazania dokumentu przez laboratorium) przekazuje informację zwrotną dot. oceny przekazanego dokumentu.

do ustalenia

3

Konsultacja ostateczna

Ocena całościowa dokumentacji po wdrożeniu zmian pod kątem zachowania integralności systemu zarzadzania i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

do ustalenia

4

Szkolenie wewnętrzne

Szkolenie warsztatowe (2 dniowe) z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przeprowadzone w siedzibie laboratorium lub miejscu wskazanym przez laboratorium dla pracowników (max.20 osób).

do ustalenia

lub

Szkolenie zewnętrzne

Udział pracowników laboratorium w organizowanym szkoleniu zewnętrznym przez firmę MS EDU.

Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń MS EDU

5

Audit wewnętrzny

Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarzadzania wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium we wskazanej przez laboratorium lokalizacji.

do ustalenia

6

Skonsultowanie wyników auditu zewnętrznego

Jeśli wyniki auditu zewnętrznego wskazywałyby na konieczność wdrożenia dodatkowych działań i lub doskonalenia systemu zarządzania, firma MS EDU zapewnia dodatkową konsultację w tym zakresie, aby pomyślnie zakończyć proces przejścia na wymagania nowej normy.

do ustalenia

Stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług. Podejmiemy się realizacji dla Państwa zlecenia, jeżeli będziemy pewni, że możemy zaproponować profesjonalną usługę, opartą na wiedzy i kompetencjach odpowiedniego eksperta.