Audyt wewnętrzny w laboratorium - konsultacje i doradztwo eksperckie

AUDITY WEWNĘTRZNE W LABORATORIUM
KONSULTACJE I DORADZTWO

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Chcesz aby twoja dokumentacja została zweryfikowana przed auditem zewnętrznym?

Chcesz skonsultować swoją dokumentację?

Przygotowujesz Laboratorium do akredytacji i potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu dokumentacji oraz przygotowania wniosku o udzielenie akredytacji dla PCA?

Masz problem w Laboratorium, z którym nie wiesz jak sobie poradzić?

Jakieś wymagania systemowe są dla Ciebie niezrozumiałe?

Chciałbyś uprościć system w swoim Laboratorium?

Chcesz przeprowadzić audit wewnętrzny metodą zdalną w formie przeglądu dokumentacji?

Zapraszamy do kontaktu!
mk@msedu.pl


USŁUGI EKSPERCKIE MS EDU -  ONLINE lub ze spotkaniami oraz warsztatami STACJONARNYMI.

W swojej ofercie posiadamy m. in.:

I AUDITY WEWNĘTRZNE

 • Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium:
 1. na miejscu w Laboratorium;
 2. online - audit zdalny w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium oraz połączenia online w celu omówienia wyników auditu i przeprowadzenia ewentualnych konsultacji.
 • ​​Przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań:
 1. na miejscu w Laboratorium;
 2. online - audit zdalny w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium oraz połączenia online w celu omówienia wyników auditu i przeprowadzenia ewentualnych konsultacji.
 • Audit z zakresu pobieranie próbek oraz pomiarów terenowych:
  1. ​Pomiary terenowe:

Woda i ścieki- pH, przewodność elektryczna właściwa, potencjał redox, stężenie chloru ogólnego, wolnego oraz związanego.

Środowisko ogólne, gazy składowiskowe- Stężenie metanu, ditlenku węgla, tlenu, prędkość, emisja ditlenku węgla i metanu.
Poziom zwierciadła wody – woda podziemna.

2. Pobieranie próbek:

Woda na pływalniach, ścieki, woda podziemna, gleby, woda do spożycia, woda z rzek i strumieni, kruszywa, osady ściekowe, kompost, odpady - pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

II KONSULTACJE

 • Przegląd i konsultacje w zakresie dokumentacji systemowej przygotowanej przez laboratorium - całość dokumentacji lub procedury walidacji / weryfikacji metod, szacowania niepewności oraz zapewniania ważności wyników.​
 • Konsultacja systemu zarządzania ze szkoleniem lub szkolenie z elementami konsultacji (Laboratorium decyduje na jaki aspekt kładziemy większy nacisk):

  Laboratorium zamawiające usługę szkolenia z elementami konsultacji przesyła do MS EDU obowiązujacą / zaktualizowaną dokumentację systemową, celem zapoznania się z nią przez Eksperta MS EDU i przygotowania spersonalizowanego szkolenia.
  I Etap: Ocena przesłanej dokumentacji przez eksperta.
  II Etap: Szkolenie z warsztatami na dokumentacji Laboratorium – polegające na ukazaniu uczestnikom szkolenia zakresu wdrożenia wymagań na podstawie dokumentacji Laboratorium. Dokumentacja Laboratorium zostanie zaimplementowana do treści szkoleniowej.

 • Konsultacja rozszerzona:

 1. Wsparcie eksperckie przy wdrożeniu systemu zarządzania w laboratorium:
 • opracowanie dokumentacji systemowej przez Zamawiającego.  Laboratorium opracowuje dokumentację systemu zarządzania w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i innych wymagań akredytacyjnych. Każdy opracowany dokument podlega sprawdzeniu/uzupełnieniu przez eksperta MSedu i konsultacji online z ekspertem, celem ustalenie ostatecznej, końcowej wersji dokumentacji.

     2. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium - przygotowanie dokumentacji          przez eksperta MS EDU:

 • zapoznanie się z wewnętrznymi regulacjami Organizacji, mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu zarządzania Laboratorium;

 • opracowanie dokumentacji systemowej przez Eksperta MS EDU

 • instruktaż - spotkanie szkoleniowe w siedzibie Zamawiającego zakończone wręczeniem zaświadczeń z uczestnictwa w szkoleniu i konsultacji z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 • wsparcie w przygotowaniu wniosku o udzielenie akredytacji do PCA wraz z całą dokumentacją towarzyszącą.

 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemowego w Laboratorium, celem weryfikacji wdrożenia ustanowionego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz stopnia przygotowania do procesu akredytacji.

Jeżeli interesuje Państwa oferta w tym zakresie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: mk|msedu.pl| |mk|msedu.pl.

Odpowiemy na każde zapytanie i dołożymy starań, aby przygotować dla Państwa ofertę.

 

Kompleksowy audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym- zakres i forma oferowanej pomocy

MS EDU korzysta z wieloletniego doświadczenia specjalistów-audytorów, którzy prowadzą czynności kontrolne i nadzorujące np. w laboratoriach chemicznych czy mikrobiologicznych. Audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym dostarcza wiedzy o słabych punktach systemu i prezentuje konkretne sugestie odnośnie do możliwych działań naprawczych. Kompleksowy audyt wewnętrzny w laboratorium w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dokonuje oceny wdrożenia systemu zarządzania w praktykę laboratorium oraz skuteczność jego utrzymywania. Audyty prowadzimy w formie stacjonarnej i online. Zdalny audit systemu zarządzania w laboratorium skupia się na analizie dokumentacji i zapisów oraz  ocenie wdrożonych procedur. Omówienie wyników audytu następuje w formie połączenia internetowego i konsultacji wideo.

Oferujemy również przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań w czasie rzeczywistym. Audit techniczny w laboratorium w formie stacjonarnej dokonuje bieżącej weryfikacji procedur, zestawiając je z normami ISO opisującymi standardy prac laboratoryjnych. Specjaliści MS EDU natychmiast wyłapują wszelkie nieścisłości, jakie mogą okazać się zarzewiem poważnych problemów technicznych. Audyt systemowy w laboratorium w wersji online jest natomiast odpowiedzią na dynamikę wdrażanych zmian, wynikających z okresowo zmieniających się wymagań, w tym szczególnie wymagań akredytacyjnych. Audit techniczny w laboratorium skupia się na ocenie kompetencji technicznych personelu, w tym biegłości  realizowanych metod.

Oferta MS EDU obejmuje również audit wewnętrzny w laboratorium z zakresu pobierania próbek oraz badań terenowych. Pomiary terenowe uwzględniają następujące elementy:

- Woda i ścieki – pH, przewodność elektryczna właściwa, potencjał redox, stężenie chloru ogólnego, wolnego oraz związanego. Środowisko ogólne, gazy składowiskowe – Stężenie metanu, ditlenku węgla, tlenu, prędkość, emisja ditlenku węgla i metanu.

Poziom zwierciadła wody – woda podziemna.

Audit wewnętrzny w laboratorium w zakresie pobierania próbek dotyczy wody na pływalniach, ścieków, wody podziemnej, gleby, wody do spożycia, wody z rzek i strumieni, kruszywa, osadów ściekowych, kompostu, czy odpadów. Pobieranie próbek jest podstawową czynnością do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

Audit techniczny w laboratorium – zalety delegowania czynności audytorskich do firmy zewnętrznej

Nawiązując współpracę z MS EDU, otrzymujesz kompletny audyt systemowy oraz audit techniczny w laboratorium, prowadzony przez ekspertów w danej dziedzinie. Wyszkolenie własnych audytorów wewnętrznych wymaga inwestycji czasu i środków i nie może wchodzić do puli działań realizowanych ad hoc. Oferowany przez nas audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym okazuje się skuteczną alternatywą, wykorzystującą wiedzę i praktyczne doświadczenia specjalistów np. ds. badań chemicznych i mikrobiologicznych. Kompetencje naszych audytorów pozwalają na realizację skutecznych audytów w laboratorium. Realizując audit systemowy w laboratorium o dowolnym profilu działania, dostarczamy klarownych wskazówek odnośnie do procedur wymagających poprawy w kontekście wymagań akredytacyjnych. Korzystając z oferty MS EDU na audyt wewnętrzny w laboratorium, nadajesz właściwy kierunek działań doskonalących. Audyt techniczny ujawni wszelkie niedociągnięcia odbijające się echem na ważności badań. Wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania pracą w laboratorium w dużej mierze bazuje na pracy audytorów, dostarczających kluczowych informacji dla poznania i wyeliminowania najsłabszego ogniwa. Audyty systemowe prowadzone przez MS EDU zyskały ogólnokrajowe uznanie za dokładność i kompleksowość, sprawdzając się w różnych typach laboratoriów.