Generator szkoleń MS EDU

Jest to lista tematów szkoleń, których w obecnej chwili nie prowadzimy w formie szkoleń otwartych, a które posiadamy w ofercie. Szkolenia te proponujemy i rekomendujemy do przeprowadzenia w formie szkolenia zamkniętego, dedykowanego konkretnemu klientowi. Lista w naszym generatorze zawiera również tematy szkoleń dotyczących specjalistycznych i wąskich branżowo zagadnień, które wymagają często indywidualnego podejścia (branżowo wąskich i/lub nie realizowanych jako otwarte).

Zagadnień dotyczących problemów aparaturowych.
W naszym laboratorium aplikacyjnym możemy przeszkolić nowy personel laboratoryjny lub pomóc doskonalić się doświadczonym pracownikom m. in. w: opracowywaniu metod analitycznych, przygotowywaniu prób do analiz, wyborze odpowiedniej procedury analitycznej, doborze optymalnych parametrów.

Formularz kontaktowy