Szkolenia dedykowane

Szkolenia zamknięte, które proponujemy w naszej ofercie, są to szkolenia dedykowane dla konkretnego odbiorcy: organizacji, laboratorium, grupy pracowników. Forma takiego szkolenia będzie zaprojektowana według Państwa potrzeb i oczekiwań, jesteśmy elastyczni i dołożymy wszelkich starań do doboru odpowiedniego: miejsca, czasu, tematyki, zakresu danego szkolenia. Istnieje możliwość połączenia szkolenia tradycyjnego z warsztatami, konsultacjami, pracą w laboratorium aplikacyjnym, czy innym Państwa oczekiwaniem.

UWAGA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE REALIZUJEMY W DWÓCH DOSTĘPNYCH FORMUŁACH:

 • szkolenia stacjonarne (na miejscu w laboratorium, przy wdrożeniu wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa);
 • szkolenia dedykowane dla zamkniętej grupy ONLINE (na platformie webinarowej).
  Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji: szkolenia@msedu.pl

Lista szkoleń, realizowane tematy:

- kompetencje i zadania personelu pracującego w laboratorium działającym w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz audit wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium działającym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 szkolenie doskonalące

- nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium

- szkolenie trzydniowe - modułowe z zakresu:

I Audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

II Realizujemy proces walidacji / weryfikacji oraz szacowania niepewności metody badawczej w laboratorium chemicznym- warsztaty

III Ryzyka i szanse oraz zasada podejmowania decyzji – omówienie wymagań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- chromatografia gazowa – szkolenie

- chromatografia dodatkowe moduły: 

 • Walidacja lub rewalidacja metody analitycznej,
 •  Dobór warunków analizy konkretnych związków,
 •  Wymiana kolumny chromatograficznej, linera,
 •  Interpretacja otrzymanych wyników.

- weryfikacja / walidacja metod, szacowanie niepewności oraz potwierdzanie ważności wyników

- szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej (wraz z obserwacjami metod badawczych) w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- kompetencje i zadania kierownictwa oraz personelu technicznego w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- nadzór nad wyposażeniem i zapewnianie spójności pomiarowej

- szkolenie doskonalące z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- szkolenie z wymagań legislacyjnych dla laboratoriów prowadzących badania w obszarach regulowanych prawnie (woda, ścieki, odpady, osady, gleba)

- szkolenia z podstaw analityki, np. podstawy ilościowych oznaczeń danymi metodami i technikami analitycznymi, np. metodą spektrofotometryczną, elektrochemiczną, potencjometryczną, miareczkową, wagową, spektrometryczną itd. 

- szkolenia z mikrobiologii

- szkolenia z zakresu środowiska pracy

- szkolenia z pobierania próbek środowiskowych

- szkolenia z analizy danych oraz zastosowania metod / testów statystycznych

- norma 13528

- norma 17043

- norma 17034

- inne - zapraszamy o przesyłanie propozycji.

Zapraszamy do przesyłania zapytań o szkolenia zamknięte.

Przykładowa tematyka, z jakiej możemy przygotować szkolenia zamknięte, dedykowane dla Państwa:

Z tematyki naszych szkoleń otwartych

Każde z naszych szkoleń otwartych możemy przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego, w wybranej przez Państwa lokalizacji. Program danego szkolenia mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb.

UWAGA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE REALIZUJEMY W DWÓCH DOSTĘPNYCH FORMUŁACH:

 • szkolenia stacjonarne (na miejscu w laboratorium, przy wdrożeniu wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa);
 • szkolenia dedykowane dla zamkniętej grupy ONLINE

Według potrzeb określą Państwo: miejsce, czas, termin, zakres i harmonogram szkolenia -> Szkolenie może być prowadzone w oparciu o dokumentację systemu zarządzania wdrożoną w Państwa organizacji

Lista szkoleń otwartych

Tematyki szkoleń zrealizowanych - łączone tematy

Poniżej prezentujemy listę tematów szkoleń, które proponujemy i rekomendujemy do przeprowadzenia w formie szkolenia zamkniętego, dedykowanego konkretnemu klientowi. Lista zawiera również tematy szkoleń dotyczących specjalistycznych i wąskich branżowo zagadnień, które wymagają często indywidualnego podejścia do listy szkoleń zamkniętych – branżowo wąskich. Ponadto prezentujemy tematy łączone z kilku szkoleń otwartych.

Lista szkoleń, realizowane tematy:

- kompetencje i zadania personelu pracującego w laboratorium działającym w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz audit wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium działającym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 szkolenie doskonalące

- nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium

- szkolenie trzydniowe - modułowe z zakresu:

I Audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

II Realizujemy proces walidacji / weryfikacji oraz szacowania niepewności metody badawczej w laboratorium chemicznym- warsztaty

III Ryzyka i szanse oraz zasada podejmowania decyzji – omówienie wymagań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- chromatografia gazowa – szkolenie

- chromatografia dodatkowe moduły: 

 • Walidacja lub rewalidacja metody analitycznej,
 •  Dobór warunków analizy konkretnych związków,
 •  Wymiana kolumny chromatograficznej, linera,
 •  Interpretacja otrzymanych wyników.

- weryfikacja / walidacja metod, szacowanie niepewności oraz potwierdzanie ważności wyników

- szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej (wraz z obserwacjami metod badawczych) w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- kompetencje i zadania kierownictwa oraz personelu technicznego w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- nadzór nad wyposażeniem i zapewnianie spójności pomiarowej

- szkolenie doskonalące z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- szkolenie z wymagań legislacyjnych dla laboratoriów prowadzących badania w obszarach regulowanych prawnie (woda, ścieki, odpady, osady, gleba)

- szkolenia z podstaw analityki, np. podstawy ilościowych oznaczeń danymi metodami i technikami analitycznymi, np. metodą spektrofotometryczną, elektrochemiczną, potencjometryczną, miareczkową, wagową, spektrometryczną itd. 

- szkolenia z mikrobiologii

- szkolenia z zakresu środowiska pracy

- szkolenia z pobierania próbek środowiskowych

- szkolenia z analizy danych oraz zastosowania metod / testów statystycznych

- norma 13528

- norma 17043

- norma 17034

- inne - zapraszamy o przesyłanie propozycji.

Zagadnień dotyczących problemów aparaturowych

W naszym laboratorium aplikacyjnym możemy przeszkolić nowy personel laboratoryjny lub pomóc doskonalić się doświadczonym pracownikom m. in. w: opracowywaniu metod analitycznych, przygotowywaniu prób do analiz, wyborze odpowiedniej procedury analitycznej, doborze optymalnych parametrów.

Dodatkowe plusy szkolenia dedykowanego:

 • możliwość przeszkolenia większej grupy uczestników (korzystna cena szkolenia, która nie zależy bezpośrednio od wielkości grupy);
 • możliwość odbycia szkolenia w swoim środowisku pracy oraz na własnej dokumentacji;
 • możliwość połączenia szkolenia z konsultacjami/auditem;
 • zaświadczenie dla każdego uczestnika, jak na szkoleniu otwartym;
 • brak dodatkowych kosztów np. delegacji, noclegów.