Zasada podejmowania decyzji oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans – największe wyzwania dla laboratoriów w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - warsztaty.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 h)
Termin szkolenia:
06 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans, a następnie w grupach, praktyczna realizacja ćwiczeń celem zrozumienia idei „nowych” wymagań. Każda grupa po zrealizowanym zadaniu prezentować będzie swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiać będzie zasadność lub brak zasadności zastosowanych rozwiązań.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie zasady podejmowania decyzji?
  • Jakie zmiany czekają laboratoria w związku z nowelizacją wymagań w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans?
  • Jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy?
  • Jak zaplanować działania związane z nowelizacją systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans?
  • Jak praktycznie wdrożyć zasadę podejmowania decyzji oraz działania odnoszących się do ryzyk i szans w laboratorium? (ćwiczenia)

Wartość dodana:

Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który wdraża lub planuje przystąpić do wdrażania zasady podejmowania decyzji i/lub działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali już wstępną wiedzę z zakresu wszystkich wymagań znowelizowanej normy za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenie.

Uwaga 1 – szkolenie opracowane w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystuje w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenie proszony jest o wybór dogodnej dla siebie formy materiałów szkoleniowych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • drukowane materiały szkoleniowe;
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
  • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl