Zasada podejmowania decyzji oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans – największe wyzwania dla laboratoriów w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
WEBINAR - 7H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 h)
Termin szkolenia:
06 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
390 zł
479.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

wprowadzone normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 podejście bazujące na działaniach odnoszących się do ryzyk i szans powoduje, że przy rozpatrywaniu aspektów działalności laboratoryjnej należy uwzględniać wszelkie niepewności w osiąganiu zamierzonych celów jak i szans na doskonalenie systemu zarządzania. Celem szkolenie jest przedstawienie możliwych rozwiązań w zakresie dokumentowania ryzyk i szans, w tym utrzymywania zapisów w wersji elektronicznej oraz omówienie i zobrazowanie konkretnymi przykładami jak w sposób prosty i praktyczny podejść do identyfikacji ryzyk i szans oraz dalszego postępowania z ryzykami i szansami w laboratorium.

Część warsztatowa szkolenia poświęcona zostanie identyfikacji konkretnych ryzyk w odniesieniu do dwóch newralgicznych obszarów, a mianowicie bezstronności oraz potwierdzania ważności wyników w zakresie częstości uczestnictwa w PT.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają także wiedzę z zakresu stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiem, w tym ustalenia z klientem, zasada podejmowania decyzji, raportowanie, uwzględniając wymagania nowego dokumentu ILAC G8:09/2019.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co „nowa” norma oraz „nowy” ILAC G8 zmieniają w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie wydawania stwierdzenia zgodności wyniku z wymaganiem?
 • Jak  przeprowadzić z klientem przegląd zapytań, ofert i umów w sytuacji gdy wymaga on przedstawienia stwierdzenia zgodności wyniku z wymaganiem?
 • Jak dobierać zasadę podejmowania decyzji?
 • Jak w raportach przedstawiać stwierdzenie zgodności?
 • Jakie ryzyka i szanse powinno identyfikować laboratorium?
 • Co polityka DA-05 dot. uczestnictwa w badaniach biegłości wymaga w zakresie identyfikacji ryzyk i czemu to ma służyć?
 • Jak postępować ze zidentyfikowanymi ryzykami i szansami?
 • Na czym polega monitorowanie ryzyk i szans?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + ćwiczenia i przykłady z działalności laboratorium

Dla kogo dedykowane:

szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który wdraża nowe lub doskonali obecnie przyjęte rozwiązania wobec zasady podejmowania decyzji i/lub działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali już wstępną wiedzę z zakresu wszystkich wymagań znowelizowanej normy za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenie.

 

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie współpracuje z MS EDU w zakresie szkoleń, konsultacji oraz auditów wewnętrznych, oraz pełni funkcje konsultanta w akredytowanym laboratorium, głównie w zakresie wdrażania i doskonalenia ISO 17043.

WEBINAR

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl