Zapewnianie ważności wyników badań wykonywanych w laboratorium chemicznym w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
14 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: SZ_WW.10.20_AW
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych w zakresie  zapewniania ważności wyników metod badawczych w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jaki wynik jest ważnym wynikiem badania?
 2. Jakie wymagania w zakresie zapewniania ważności wyników badań zawarte są w normie PN-EN ISO 17025:2018-02?
 3. Kto z personelu laboratorium bierze udział w procesie zapewnianie ważności wyników? Jakie kompetencje powinien mieć personel?
 4. Zapewnianie jakości a kontrola jakości uzyskiwanych wyników.
 5. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości uzyskiwanych wyników.
 6. Opracowujemy program zapewniania ważności wyników – zajęcia warsztatowe.
 7. Jakie elementy kontroli jakości należy włączyć do badań rutynowych wykonywanych w laboratorium? Zajęcia warsztatowe.
 8. Jaki jest cel stosowania poszczególnych elementów programu zapewniania ważności wyników?
 9. Jakie dane z procesu zapewniania ważności wyników możemy wykorzystać podczas rewalidacji / ponownej weryfikacji metody badawczej? Zajęcia warsztatowe.
 10. Jakie zależności i testy statystyczne możemy wykorzystywać podczas procesu zapewniania ważności wyników? Zajęcia warsztatowe.
 11. Jakie dane wejściowe, dane wyjściowe, parametry oraz mierniki można zidentyfikować w procesie zapewniania ważności wyników? Zajęcia warsztatowe.

 

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki środowiskowe w laboratoriach chemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu zapewnianie ważności wyników i chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Forma szkolenia: wykłady i warsztaty

 

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Prelegent na licznych konferencjach, sympozjach oraz seminariach naukowych w branży laboratoryjnej.

Praktyk - obecnie jest kierownikiem pracowni chemicznej w akredytowanym laboratorium, które jako jedno z  pierwszych laboratoriów w Polsce wdrożyło wymagania systemu zarządzania zgodnie z wytycznymi nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdziło kompetencje w tym zakresie podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl