WYMAGANIA ZNOWELIZOWANEJ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ORAZ AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM DZIAŁAJĄCYM W OPARCIU O NORMĘ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 SZKOLENIE DOSKONALĄCE

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
13 - 14 maj 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW-DOS-05.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji personelu pracującego w laboratorium działającym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Podczas szkolenia szerzej omówione zostaną wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a następnie przeprowadzone warsztaty z auditowania systemu zarządzania.

Zajęcia warsztatowe: wykład, warsztaty

Zakres tematyczny realizowany podczas szkolenia:

 1. Jaka jest struktura znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 2. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące:
 • bezstronności i poufności;
 • zasobów: personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz;
 • procesów: przegląd zapytań, ofert i umów, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją;
 • systemu zarządzania: dokumentacja systemu zarządzania, nadzór nad dokumentami systemu zarządzania, nadzór nad zapisami, działania odnoszące się do ryzyk i szans, doskonalenie, działania korygujące, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania?
 1. Jak laboratorium powinno udokumentować system zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie systemu zarządzania i działalności technicznej?
 2. Jakie zapisy systemowe i techniczne należy prowadzić, aby wystarczająco dokumentować bieżące prace w laboratorium, zapewniając ważność uzyskiwanych wyników?
 3. Terminologia – przypomnienie definicji i pojęć dotyczących procesu auditowania (audit wewnętrzny, niezgodność, spostrzeżenie, korekcja, działania korygujące …).
 4. Procedura dotycząca auditów wewnętrznych.
 5. Auditowanie systemów zarządzania – przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08. Istota i cel przeprowadzania auditów wewnętrznych. Rodzaje auditów. Metody auditowania.
 6. Kryteria kompetencji auditora w zakresie systemu zarządzania laboratorium oraz w zakresie działalności technicznej (wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe).
 7. Audit wewnętrzny jako usługa dostarczana z zewnątrz – kryteria i ocena dostawcy.
 8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
 9. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego:
  • harmonogramy auditów wewnętrznych wraz z obserwacjami badań,
  • powołanie zespołu auditorów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • opracowanie listy pytań kontrolnych,
  • planowanie auditów wewnętrznych (opracowanie planu auditu),
  • prowadzenie działań auditowych,
  • zbieranie i weryfikowanie informacji podczas auditu,
  • karty auditowe dla metod badawczych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raport z auditu – zajęcia warsztatowe.
 10. Tworzenie listy pytań auditowych oraz kart auditowych – zajęcia warsztatowe.
 11. Prawidłowe formułowanie niezgodności, przedstawianie dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – zajęcia warsztatowe.
 12. Prawidłowe formułowanie spostrzeżeń – zajęcia warsztatowe.
 13. Korekcja, działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja zaproponowanych działań – zajęcia warsztatowe.
 14. Analiza ryzyka – działania w odniesieniu do spostrzeżeń – zajęcia warsztatowe.

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie doskonalące, adresowane jest do osób pracujących w laboratorium działającym w oparciu o system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Jest to szkolenie doskonalące, zatem uczestnicy szkolenia powinni mieć już doświadczenie w pracy w laboratorium oraz w prowadzeniu auditów wewnętrznych.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl