WYMAGANIA STAWIANE LABORATORIOM WYKONUJĄCYM BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W OBSZARACH REGULOWANYCH PRAWNIE

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
25 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: SZ_WiS0.3.20_AW
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób nadzorujących i/lub wykonujących badania próbek w obszarach regulowanych prawnie z zakresu wód i ścieków, w tym laboratoriów wnioskujących o uzyskanie zatwierdzenia do badań wody do spożycia, tak aby wykonywali te badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących uregulowań prawnych. 

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wymagania legislacyjne obowiązują w Polsce w obszarach regulowanych prawnie w zakresie badań wód (wód powierzchniowych, wód podziemnych, wody do spożycia, wody na pływalniach) oraz ścieków?
 2. Kto i według jakich wymogów może w Polsce pobierać i badać próbki wód i ścieków, aby wyniki były uznawane przez jednostki nadzorujące? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstami rozporządzeń)
 3. Jakie są wymagania dotyczące metodyk w obszarze badań wód i ścieków? Metodyki referencyjne i równoważne z referencyjnymi. – zajęcia warsztatowe (praca z tekstami rozporządzeń)
 4. Jak laboratorium może uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, aby móc badać wodę do spożycia? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem ustawy i rozporządzenia)
 5. Dokumentacja, jaką należy złożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie laboratorium do badania wody do spożycia przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. – zajęcia warsztatowe
 6. Jakie minimalne charakterystyki powinny spełniać metody badań zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem rozporządzenia)
 7. Jaki zakres może mieć kontrola laboratorium badającego wodę do spożycia przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego?
 8. Jakie obowiązki ma laboratorium, które uzyska zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego do badania wody do spożycia? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem rozporządzenia)
 9. Jaką zasadę przyjąć w laboratorium przy stwierdzaniu zgodności uzyskiwanych wyników badań wód i ścieków? – zajęcia warsztatowe

 

Do kogo adresowanie jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i/lub wykonywanie badań próbek środowiskowych w obszarach regulowanych prawnie z zakresu wód powierzchniowych, wód podziemnych, wody do spożycia, wody na pływalniach oraz ścieków.

Forma szkolenia: wykłady i warsztaty

 

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl