Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalności laboratoryjnej.
Doskonalimy system zarządzania w laboratorium ucząc się na błędach innych - WEBINAR - 8H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 h)
Termin szkolenia:
17 lutego 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: 17025_TOP_KSZ
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
390 zł
479.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Dobiega okres przejściowy na wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co jest okresem wystarczającym aby uwypuklić słabe strony laboratoriów i powtarzające się problemy z realizacją wymagań normy. Na podstawie doświadczeń auditorskich, konsultacyjnych i kontaktach z laboratoriami powstała lista najczęstszych błędów i problemów towarzyszącym laboratoriom w pracy z systemem zarządzania wg wydania 3 normy ISO/IEC 17025. W trakcie szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny i na konkretnych przykładach najczęstsze kwestie problematyczne, a następnie właściwa, prostym językiem omówiona interpretacja wymagań normy w połączeniu z przedstawieniem gotowych przykładów możliwej realizacji tych wymagań.

Omawiane w trakcie szkolenia wymagania normy, to m.in.:

 • Wymagania dotyczące struktury – definiowanie kierownictwa laboratorium,
 • Działania korygujące – analizowanie niezgodności,
 • Audity wewnętrzne – planowanie programu auditów wewnętrznych,
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz - definiowanie kryteriów oceny, wyboru i monitorowanie rezultatów działania zewnętrznych dostawców,
 • Personel – nadzorowanie personelu i monitorowanie kompetencji personelu oraz określanie wymagań kompetencyjnych dla poszczególnych funkcji w laboratorium,
 • Stwierdzenie zgodności - dokumentowania uzgodnień z klientem na etapie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz w raportowanie wyników i stwierdzenia zgodności,
 • Raportowanie – najczęstsze błędy w Sprawozdaniach z badań / Świadectwach wzorcowania,
 • DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów - zasady stosowania CRM w celu ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej wyników pomiarów,
 • DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – ocena ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT).

W trakcie szklenia przewidziany jest także panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i poruszania problematyki ze swoich laboratoriów i wspólnie z ekspertem poszukiwania możliwych rozwiązań problemów.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jakie najczęstsze błędy popełniają laboratoria, a co za tym idzie jakie są najczęstsze niezgodności w laboratoriach w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak analizować niezgodności i jak je dokumentować?
 • Kogo nazywamy kierownictwem laboratorium i jak je zdefiniować?
 • Jak może wyglądać i jak właściwie planować audity wewnętrzne?
 • Co to znaczy definiowanie kryteriów oceny, wyboru, monitorowania rezultatów działania zewnętrznych dostawców i jak to zrobić dla poszczególnych grup dostawców wyrobów i usług?
 • Czym się różni nadzorowanie personelu od monitorowania kompetencji personelu?
 • Jakie wymagania kompetencyjne zdefiniować dla poszczególnych funkcji w laboratorium?
 • Co i jak uzgadniać z klientem gdy wymaga on stwierdzenia zgodności?
 • Jakie błędy popełniamy w raportowaniu wyników i jak się przed nimi ustrzec?
 • Jakie „nowości” wynikają z nowej polityki PCA w zakresie spójności pomiarowej?
 • Jakie „nowości” wynikają z nowej polityki PCA w zakresie uczestnictwa w badaniach biegłości?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady gotowych rozwiązań możliwych do zastosowania w laboratorium.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie poprzez swoją formułę i poruszane zagadnienia, jest szkoleniem wskazanym zarówno dla laboratoriów borykających się z problemami w swoich systemach zarządzania, jak i laboratoriów poszukujących inspiracji do doskonalenia przyjętych rozwiązań systemowych.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl