Wykorzystanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 do potwierdzenia kompetencji laboratoriów.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
14 - 15 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: WN_SZL/10.19
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz z wymaganiami akredytacyjnymi.
Szkolenie będzie wskazywało na zmiany w systemie zarządzania laboratorium związane z nowelizacją normy. Przedstawienie informacji z zakresu wymagań akredytacyjnych w laboratoriach.
 

Zakres merytoryczny spotkania:
Wymagania normy 17025 oraz wymagania innych dokumentów, pod kątem możliwości uzyskania akredytacji laboratorium, a także pod kątem utrwalenia i pogłębienia wiedzy na temat akredytacji w laboratorium akredytowanym, zwłaszcza po nowelizacji normy. Przygotowanie laboratorium do procesu akredytacji (rola wizytacji wstępnej, przygotowanie do oceny początkowej (w procesie akredytacji) i do kolejnych ocen w nadzorze).

W czasie szkolenia uczestnicy będą brać udział w ćwiczeniach, pozwalających na lepsze zrozumienie wymagań normy oraz innych dokumentów, których spełnienie jest potrzebne do potwierdzenia kompetencji laboratorium.
 

Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Co powinienem zrobić w swoim laboratorium w związku ze zmianą normy?
 • Czy dotychczasowe procedury, które są przyjęte w laboratorium muszą być zmienione, a jeżeli tak to w jakim zakresie?
 • Czy zmiana normy wpływa na proces akredytacji, a jeżeli tak - to w jakim stopniu?
 • Jak powinienem przygotować się do oceny prowadzonej przez jednostkę akredytującą?
   

Do kogo adresowanie jest szkolenie:
Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą doskonalić swoją wiedzę, do osób pracujących w laboratorium, w szczególności w laboratorium akredytowanym, które chce dostosować swój system zarządzania do wymagań znowelizowanej normy. W szkoleniu mogą także brać udział osoby chcące poznać drogę do akredytacji, pracujące w laboratorium, które zamierza przystąpić do akredytacji.
 

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia
 

Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach, będą mogli zapoznać się z wymaganiami znowelizowanej normy, z wymaganiami akredytacyjnymi oraz wdrożyć te wymagania w swoim laboratorium. Ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie zaprezentowanego materiału.


Nasz wykładowca: Ryszard Malesa - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17043 oraz prowadzenia auditów wg norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17043 jako auditor wiodący. Kierownik laboratorium prowadzącego badania (pomiary, testowanie) elementów półprzewodnikowych w obszarze wielkości elektrycznych (15 lat doświadczenia). Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (3 lata doświadczenia). Pełnomocnik ds. zarządzania jakością (9 lat doświadczenia). Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących w Polskim Centrum Akredytacji (10 lat doświadczenia).
 

Dyskusje i pytania:
Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość zadania konkretnych pytań, dotyczących wybranej procedury (stosowanej w swoim laboratorium) – prosimy o przywiezienie procedury ze sobą, aby móc odnieść się do niej podczas szkolenia.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji omawianej w trakcie wykładów.
 

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.
   

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.
 

Uwaga 1 - szkolenie opracowane w oparciu o znowelizowaną wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Uwaga 2 - prosimy, aby uczestnicy posiadający znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w laboratorium przywieźli ją na szkolenie, aby korzystać z niej podczas ćwiczeń. Jeżeli uczestnicy nie posiadają jeszcze nowej normy, prosimy o zgłoszenie do MS EDU, w celu przygotowania egzemplarza dla uczestnika - na czas szkolenia.

Uwaga 3 - nie wymaga się, aby uczestnicy mieli wiedzę na temat akredytacji i znajomości normy 17025:2005, aczkolwiek wiedza taka ułatwi przyswojenie materiału prezentowanego na szkoleniu i zrozumienie zmian wynikających ze znowelizowanej normy.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl