Wybór, weryfikacja i walidacja mikrobiologicznych metod badawczych oraz potwierdzenie ważności wyników.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
10 - 11 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: MB_VI/19
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Zakres merytoryczny:

Akty prawne mające zastosowanie w obszarze badań mikrobiologicznych, w tym zmiany wynikające z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Podejście procesowe, oparte na analizie ryzyka zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Weryfikacja i walidacja metod badawczych: parametryzacja podstawowych cech charakteryzujących metody badawcze (jakościowe i ilościowe) sposób ich wyznaczania, kryteria oceny w tym przedstawienie wymagania normy PN-EN ISO 13843:2017:10

Niepewność pomiaru w badaniach mikrobiologicznych. Kiedy, jak i po co ją wyznaczamy.
Omówienie wymagań specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 19036:2011.
Zasada podejmowanie decyzji.!

Potwierdzenie ważności wyników:

rodzaj i zakres przedsięwzięć, jakie laboratorium powinno realizować celem monitorowania ważności wyników, w tym porównania wewnątrzlaboratoryjne oraz badania próbki ślepej,

podstawowe wymagania w zakresie uczestnictwa w PT/ILC, wymagania stawiane organizatorom.

 

Nasz wykładowca: Marta Tytko, ekspert z zakresu mikrobiologicznych badań wody, żywności, kosmetyków, materiału biologicznego oraz pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych. Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz ISO/IEC 17025 (w tym PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) a także procesu audytowania i innych narzędzi systemowych. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością, auditor. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.  

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • drukowane materiały szkoleniowe;
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
  • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

 

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.
 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl