WSZYSTKO O DZIAŁANIACH ODNOSZĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS. JAK I GDZIE JE IDENTYFIKOWAĆ ORAZ JAK JE SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ DO DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZADZANIA W LABORATORIUM – 6 H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia:
27 września 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Ryzyka i szanse_KSZ21
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
380 zł
467.4 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Wprowadzone normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 podejście bazujące na działaniach odnoszących się do ryzyk i szans powoduje, że przy rozpatrywaniu aspektów działalności laboratoryjnej należy uwzględniać wszelkie niepewności w osiąganiu zamierzonych celów jak i szans na doskonalenie systemu zarządzania. Podejście bazujące na działaniach odnoszących się do ryzyk i szans (a nie konieczność wprowadzania rozbudowanego zarządzania ryzykiem) pozwala laboratoriom na opracowanie własnych, proporcjonalnych do potrzeb zasad postępowania z ryzykami i szansami.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwych, prostych rozwiązań w zakresie:

  • projektowania w systemie zarządzania działań odnoszących się do ryzyk i szans,
  • metod identyfikacji ryzyk i szans oraz zasad ich opisu (w tym w jakich obszarach je trzeba identyfikować, a w jakich warto),
  • analizowania ryzyka i szans,
  • ewaluacji ryzyk i szans,
  • postępowania z ryzykiem i szansą (wdrażanie działań minimalizujących lub eliminujących ryzyka, monitorowanie)
  • wykorzystywania ryzyk i szans do doskonalenia systemu zarządzania.

W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe dyspozycje systemowe w zakresie działań odnoszących się do ryzyk i szans wraz z przykładowymi formularzami do ich dokumentowania, w tym umożliwiające utrzymywanie zapisów w wersji elektronicznej.

Omawiane zagadnienia zobrazowane będą konkretnymi przykładami jak w sposób prosty i praktyczny (bez zbędnego rozbudowania systemu zarządzania w laboratorium) podejść do identyfikacji ryzyk i szans oraz dalszego postępowania z ryzykami i szansami w laboratorium.

Część warsztatowa szkolenia poświęcona zostanie identyfikacji konkretnych ryzyk w odniesieniu do dwóch newralgicznych obszarów (bezstronności oraz potwierdzania ważności wyników w zakresie częstości uczestnictwa w PT) oraz szans na doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

 

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium 

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który wdraża nowe lub doskonali obecnie przyjęte rozwiązania w odniesieniu do działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik