Wstęp do nowelizacji wymagań systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
29 stycznia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: N-SZL-1/09.18
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych informacji dot. zakresu zmian pomiędzy wydaniem II a III normy PN-EN ISO/IEC 17025-02, poprzez wykazanie różnic i podobieństw. W trakcie szkolenia szerzej omówione zostaną znowelizowane wymagania znajdujące odzwierciedlenie w nowym wydaniu normy tj.: podejście procesowe, działania odnoszące się do ryzyk i szans, zasada podejmowania decyzji.
 

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów?
 • Jakie zmiany czekają laboratoria w związku z nowelizacją wymagań?
 • Jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy?
 • Jak zaplanować działania związane z nowelizacją systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018
   

Forma szkolenia: wykład + ćwiczenia + dyskusja (pytania)
 

Ćwiczenia: (realizowane wspólnie całą grupą):

 1. Omówienie przykładowego podejścia procesowego w laboratorium;
 2. Omówienie działań odnoszących się do ryzyk i szans w kontekście bezstronności oraz identyfikacja i ocena tych ryzyk.
   

Dla kogo dedykowane:
Szkolenie przeznaczone dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium, który planuje przystąpić do wdrażania/nowelizacji systemu zarzadzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dla których szkolenie byłoby wstępem do rozpoczęcia prac nad wdrażaniem znowelizowanych wymagań normy.
 

Nasz wykładowca: Katarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodącym z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystuje w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 250,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Uwaga – szkolenie opracowane oraz prowadzone będzie w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl