WDROŻENIE, REALIZACJA I NADZÓR NAD METODAMI BADAWCZYMI OPARTYMI O TECHNIKI PCR W LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI – AKTUALNE WYMAGANIA NORMALIZACYJNE

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 godzin wykładowych (9.00 - 16.00))
Termin szkolenia:
08 lutego 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
440 zł
541.2 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
360 zł
442.8 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Poznanie i doskonalenie wiedzy o zasadach wdrażania, realizacji i nadzorowania metod badań mikrobiologicznych żywności opartych o techniki PCR w celu spełnienia aktualnych wymagań normalizacyjnych w tym obszarze.

Program szkolenia:

 • Wymagania prawne dla stosowania metod badawczych opartych o techniki PCR w
  badaniach mikrobiologicznych żywności (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005)
 • Podstawy organizacji metod opartych o techniki PCR: zasada działania metod, rodzaje
  metod, organizacja laboratorium biologii molekularnej w badaniach żywności
 • Metody badawcze oparte o techniki PCR jako metody alternatywne
 • Wymagania normalizacyjne dla metod badawczych opartych o techniki PCR:
  ✓ PN-EN ISO 22174:2006: wymagania ogólne, terminologia, zasady przygotowania próbek,
  wyposażenie i odczynniki, realizacja metody badania, kontrole procesu reakcji, formułowanie
  i interpretacja wyniku badania
  ✓ PN-EN ISO 22118:2011: ogólna charakterystyka metod wykrywania mikroorganizmów za
  pomocą technik PCR
  ✓ PN-EN ISO 22119:2011: zasady postępowania z metodami opartymi o reakcje PCR dla
  wykrywania mikroorganizmów techniką Real-Time
  ✓ PN-EN ISO 20837:2007: przygotowanie próbki dla jakościowych metod wykrywania
  mikroorganizmów, zasady ekstrakcji materiału genetycznego, kontrole procesu
  ✓ PN-EN ISO 20838:2007: wymagania dotyczące amplifikacji, reakcje potwierdzania wyników,
  zasady porównywalności i powtarzalności wyników badań, zasady projektowania starterów,
  weryfikacja specyficzności starterów
  ✓ Proces analityczny: od przygotowania próbki do interpretacji wyniku badania
  ✓ Walidacja/weryfikacja metody: specyficzność, selektywność, LOD, LOQ, zakres roboczy,
  czułość analityczna, precyzja, poprawność, odporność, niepewność pomiaru, efekt matrycowy
  ✓ Proces potwierdzania ważności wyników badania: wewnętrzny i zewnętrzny
 • Dokumentowanie procesu wykonywania badań technikami opartymi o PCR
 • Pytania, wnioski, dyskusje

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium / osób chcących poznać i doskonalić wiedzy o zasadach wdrażania, realizacji i nadzorowania metod badań mikrobiologicznych żywności opartych o techniki PCR w celu spełnienia aktualnych wymagań normalizacyjnych w tym obszarze.

Nasz wykładowca: Remigiusz Pomykała - mikrobiolog żywności, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w laboratoriach referencyjnych; ekspert i wykładowca z dziedziny systemu zarządzania laboratorium, funkcjonowania laboratoriów badawczych, metod badań mikrobiologicznych, produkcji, bezpieczeństwa, higieny i mikrobiologii żywności; audytor systemu zarządzania laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025 i przemysłu spożywczego wg ISO 22000, HACCP, IFS, BRC; były członek grup doradczych organów i instytucji w obszarze bezpieczeństwa i higieny żywności oraz prawa żywnościowego.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl