Ważne wyniki badań i pomiarów - zasady powoływania się laboratorium na akredytację
(zawiera - Interpretacja Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.)

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h)
Termin szkolenia:
27 stycznia 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
350 zł
430.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
300 zł
369 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Wcześniejszy dostępny termin 05.11.2020 r.

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenie jest zinterpretowanie zasad powoływania się na posiadaną akredytację w kontekście raportowanych wyników badań i pomiarów, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie raportowania wyników;
 • warunków powoływania się na akredytację przedstawionych w dokumencie DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA oraz Komunikacie PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.;
 • wymagania dla laboratoriów umożliwiające im wykazanie, że działają w sposób kompetentny i są w stanie uzyskiwać ważne wyniki;
 • co to jest ważny wynik;
 • co to jest informacja o uzyskanym rezultacie,
 • „wynik” badań / pomiarów pomiędzy LOQ i górną granicą zakresu pomiarowego,  w przedziale pomiędzy LOD a LOQ, poniżej LOD;
 • kiedy wydajemy stwierdzenie zgodności a kiedy opinie i interpretacje,
 • czym się różni stwierdzenie zgodności od opinii i interpretacji;
 • jak wydać opinię i interpretację i kto to może zrobić;
 • jakie wymagania należy spełniać aby wydawać opinie i interpretację,
 • przegląd zapytań, ofert i umów w zakresie prezentowanych w raportach wyników i informacji,
 • jak prowadzić ustalenia z klientem aby spełnić ustalenia Komunikatu PCA nr 353.

Kurs ma za zadanie uporządkować wiedzę personelu raportującego wyniki poprzez szczegółowe omówienie wymagań/ wytycznych związanych przedstawianiem wyników oraz zobrazowanie tych wymagań gotowymi przykładami analizowanymi w trakcie szkolenia.

Wszystkie materiały dodatkowe prezentowane w ramach szkolenia, zostaną przekazane uczestnikom w ramach „wartości dodanej”.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium upoważnionego do raportowania, celem usystematyzowania wiedzy w zakresie właściwego powoływania się na posiadaną akredytację.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl