WALIDACJA I WERYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W LABORATORIUM
Webinar - 7 H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (9.00 - 16.00))
Termin szkolenia:
28 września 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
500 zł
615 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
420 zł
516.6 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

poznanie i doskonalenie wiedzy z obszaru walidacji i weryfikacji systemów zarządzania informacją w laboratorium.

Program:

 • Pojęcie i rodzaj informacji laboratoryjnej i systemów zarządzania informacją;
 • Wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02 dla zarządzania informacją w laboratorium;
 • Podstawy walidacji i weryfikacji systemów zarządzania informacją;
 • Podstawowa terminologia: systemy komputerowe, systemu skomputeryzowane, systemy komercyjne, systemy własne, specyfikacja wymagań użytkownika, czarna skrzynka, plan walidacji/weryfikacji, kwalifikacja projektowa, instalacyjna i operacyjna, testy akceptacji użytkownika;
 • Systemy komputerowe: wolne, proste i złożone;
 • Wymagania dla systemów zarządzania informacją: zasoby, walidacja, kontrola zmian, przegląd okresowy; wymagania środowiskowe i bezpieczeństwa, bakcup, archiwizacja, dokumentacja
 • Wymagania dla arkuszy obliczeniowych: instalacja i bezpieczeństwo danych, dobre praktyki obliczeniowe, etapy walidacji i weryfikacji, weryfikacja okresowa, dokumentowanie;
 • Wymagania dla systemów komputerowych: specyfikacja wymagań użytkownika, kwalifikacja instalacyjna, kwalifikacja operacyjna, kwalifikacja wydajności systemu, zwolnienie do użytkowania, archiwizacja i dokumentowanie;
 • Globalne ujęcie informacji w procesie laboratoryjnym;
 • Rozwiazywanie problemów uczestników szkolenia;
 • Pytania, wnioski, dyskusje.

Forma szkolenia: wykład i wspólne warsztaty, dyskusja.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie jest adresowane dla pracowników laboratorium chcących doskonalić swoje zapisy w laboratorium odnoszące się do wymagań dotyczących procesu, szczególnie w zakresie walidacji i weryfikacji systemów zarządzania informacją w laboratorium.

Nasz wykładowca

ekspert MS EDU, mikrobiolog żywności, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w laboratoriach referencyjnych; ekspert i wykładowca z dziedziny systemu zarządzania laboratorium, funkcjonowania laboratoriów badawczych, metod badań mikrobiologicznych, produkcji, bezpieczeństwa, higieny i mikrobiologii żywności; audytor systemu zarządzania laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025 i przemysłu spożywczego wg ISO 22000, HACCP, IFS, BRC; były członek grup doradczych organów i instytucji w obszarze bezpieczeństwa i higieny żywności oraz prawa żywnościowego. 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl