Vademecum wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz innych wymagań akredytacyjnych
WEBINAR - 14 H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14 h)
Termin szkolenia:
14 - 15 grudnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Vademecum_KSZ21
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
720 zł
885.6 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
650 zł
799.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami wszystkich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz innych wymagań akredytacyjnych. Omawiane wymagania, dodatkowo dla wybranych zagadnień analizowane na przykładach w formule warsztatowej, dotyczyć będą:

 • Bezstronności;
 • Poufności;
 • Wymagań dotyczących struktury;
 • Wymagań dotyczących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. postępowania z personelem, określania wymagań kompetencyjnych dla personelu, jego nadzorowania i monitorowania kompetencji personelu, 
  2. wymagań w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz (w tym podwykonawstwo), ze szczególną uwagą na specyfikowanie wymagań dla zamawianych usług/wyrobów oraz wymagań dla dostawców;
 • Wymagań dotyczących procesu, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. zasady podejmowania decyzji dla stwierdzenia zgodności, wynikające z ILAC-G8:09/2019, w tym ustalenia z klientem na etapie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz przedstawianie stwierdzeń w sprawozdaniach z badań,
  2. wymagania polityki PCA  DA-05 dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, w tym określenie częstości i poziomu uczestnictwa w PT oraz omówienie obowiązków akredytowanych laboratorium wynikających z polityki,
  3. wymagania polityki PCA DA-06 dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej, w tym możliwe źródła spójności pomiarowej (wzorcowanie, certyfikowane materiały odniesienia) oraz wymagania dla kompetentnych dostawcy tych usług/wyrobów;
 • Wymagań dotyczących systemu zarzadzania, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. podejścia do identyfikacji i dokumentowania działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do prowadzonej działalności laboratoryjnej (w tym bezstronność oraz poziom i częstość uczestnictwa w PT),
  2. „nowe” podejście normy do działań korygujących,
  3. planowanie i realizacja auditów wewnętrznych w laboratorium, z uwzględnieniem zasad opracowania programu audytów wewnętrznych i jego zawartości (częstotliwość, metody auditu, odpowiedzialności, raportowanie), przeprowadzania audytów, wymagań kompetencyjnych dla auditorów wewnętrznych;

 

W części warsztatowej realizowanej w formie online, uczestnikom szkolenia prezentowane będą przykładowe, gotowe rozwiązania systemowe możliwe do zastosowania w laboratorium. Wszystkie dodatkowe, prezentowane materiały zostaną przekazane uczestnikom jako „wartość dodana” ze szkolenia.   

 

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Dla kogo dedykowane:

 • szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, oczekującego skompensowanej, użytecznej wiedzy z zakresu wszystkich wymagań stawianych laboratoriom.

 

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie współpracuje z MS EDU w zakresie szkoleń, konsultacji oraz auditów wewnętrznych, oraz pełni funkcje konsultanta w akredytowanym laboratorium, głównie w zakresie wdrażania i doskonalenia normy ISO 17043.

WEBINAR

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl