Szacowanie niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji i praktycznym zastosowaniu na sprawozdaniach z badań.
Wymagania wg PN-EN ISO 19036:2020-04 i ILAC G8:09/2019 Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia:
08 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
350 zł
430.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
300 zł
369 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

UWAGA - dla osób, dla których zabrakło wolnych miejsc w I terminie, uruchomimy kolejny termin w 4 tygodniu czerwca (szczegóły niebawem) - zapraszam do przesyłania rezerwacji na termin czerwcowy.

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów w zakresie szacowania i oceny niepewności pomiaru, zasady podejmowania decyzji
a przede wszystkim doskonalenie umiejętności praktycznych przedstawiania niepewności na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem wybranej zasady, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 19036:2020-04 oraz ILAC G8:09/2019

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jakie wymagania w zakresie procesu oceny niepewności metod badawczych zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jakie próbki wybrać do oceny niepewności tj. jaka powinna być liczebność próbek, jak prawidłowo wybrać matryce?
 • Jakie zmiany wprowadza nowe wydanie normy PN-EN ISO 19036:2020-04?
 • Czy można szacować niepewność na próbkach kontaminowanych?
 • Obliczanie niepewności odchylenia standardowego precyzji pośredniej – tworzenie formuł obliczeniowych krok po kroku w programie Excel.
 • Jak przedstawić wyniki badania wraz z niepewnością?
 • Co to jest zasada podejmowania decyzji i do czego służy?
 • Jaki jest algorytm postępowania podczas wyboru zasady podejmowania decyzji, czym powinno kierować się laboratorium dokonując wyboru?
 • Jak obliczyć wartość pasma ochronnego przy niesymetrycznym przedziale ufności?
 • Jak zastosować zasadę w praktyce – ćwiczenia na przygotowanych case study.
 • Analiza sprawozdań z badań pod kontem prawidłowego przedstawiania niepewności oraz poprawności i kompletności wymaganych informacji.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA - które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Materiały z warsztatów, prezentowane jako przykładowe rozwiązania do zastosowania w laboratorium będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności i wody w laboratoriach mikrobiologicznych który zobowiązany jest do działań mających na celu przeprowadzanie oceny niepewności metod badawczych i chce doskonalić swoje umiejętności.

Nasz wykładowca

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.  

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik