Szacowanie i ocena niepewności dla metod badawczych w środowisku pracy: możliwości i praktyczne przykłady obliczeń
WEBINAR - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6h (8.00 - 14.00))
Termin szkolenia:
28 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Środowisko pracy
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
450 zł
553.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
400 zł
492 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

celem kursu jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie szacowania i oceny niepewności oraz ogólnych zagadnień związanych z pojęciem niepewności.

Szkolenie wskaże możliwości oceny i szacowania niepewności dla metod badawczych
w środowisku pracy.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

  • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie oceny niepewności;
  • Ogólne terminy i zagadnienia związane z pojęciem niepewności pomiaru;
  • Wymagania norm przedmiotowych w środowisku pracy w zakresie szacowania niepewności pomiaru;
  • Konstruowanie budżetu niepewności;
  • Propozycje i przykłady praktyczne szacowania niepewności dla:

- pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

- oznaczania czynników pyłowych metodą filtracyjno-wagową (grawimetryczną)

- pomiaru gazów toksycznych metodą elektrochemiczną

- badań hałasu słyszalnego

- badań drgań

- badań mikroklimatu

- badań oświetlenia elektrycznego

- badań wydatku energetycznego.

UWAGA - wartość dodana:

w ramach szkolenia uczestnicy w praktyce oszacują niepewności pomiaru dla różnych czynników i metod. Arkusze Excel z oszacowanymi niepewnościami zostaną przekazane po szkoleniu jako materiał dodatkowy do wykorzystania w swoim laboratorium.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium biorącego udział w procesie szacowania niepewności pomiaru, ze szczególnym wskazaniem personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów.

Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA - które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca:

Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie pracownik Inspekcji Sanitarnej, Kierownik Techniczny w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz krajowej jednostki akredytującej, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: Środowisko pracy

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl