System zarządzania laboratorium badawczego spełniający wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i pozostałych dokumentów programu akredytacji DAB-07.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
15 - 16 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: TW_03.19
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Doskonalenie wiedzy i planowanie praktycznych działań dotyczących przygotowania systemu zarządzania do sprawnego wdrożenia w laboratorium spełnienia wymagań wg „Listy  wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych – Programu akredytacji DAB-07”, wydanie 1 z 26.02.2019 r. Uzupełnieniem jest uwzględnienie wymagań akredytacyjnych podanych w dokumentach ogólnych PCA.

Zakres merytoryczny:

DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych (aktualne wydanie 11 z 24.01.2019 r.).

Obszar dobrowolny i obszar regulowany.

Wymagania akredytacyjne:

 • norma akredytacyjna – PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;

Specyficzne wymagania akredytacyjne:

 • DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (aktualne wydanie),
 • DA-06 Polityka dotyczącą zapewnienia spójności pomiarowej (aktualne wydanie);
 • DA-10 Akredytacja laboratoriów w zakresach elastycznych (aktualne wydanie 1
  z 15.05.2010 r.);

Dokumenty ogólne PCA:

 • DA-01 Opis systemu akredytacji (aktualne wydanie 10 z 24.01.2019 r.),
 • DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA (aktualne wydanie 13 z 19.04.2019 r.),
 • DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu (aktualne wydanie 3 z 15.02.2012 r.) / Wydanie 4 (obowiązuje od 30.11.2019 r.)
 • DA-09 Polityka dotycząca działalności akredytacyjnej PCA (aktualne wydanie 4
  z 09.07.2019 r.),

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:

Wspólny język – przydatne definicje

„Filozofia” normy.

Wymagania ogólne – „wspólne” dla norm z obszaru oceny zgodności – bezstronność
i poufność. W jakiej formie opracować ten składnik systemu zarządzania.

Wsparcie dla działalności laboratoryjnej – organizacja i zasoby. Opis organizacji, jej struktury i kierownictwa. Zapewnienie niezbędnych zasobów dla realizacji działalności laboratoryjnej, w tym podstawowego – zarządzanie personelem.

Wymagania dotyczące procesu / procesów operacyjnych. Procesy związane
z zapewnieniem możliwości realizacji działalności laboratoryjnej. Zarządzanie metodami badań. Proces realizacji konkretnego zlecenia.

Analiza ryzyka i szans.

System zarządzania – „trudny wybór”. Opcja A – opracowanie systemu zarządzania według wymagań opisanych w normie 17025. Opcja B – „wykorzystanie” wdrożonego w organizacji systemu zarządzania jakością według ISO 9001.

Forma szkolenia:

Krótkie wykłady, ćwiczenia, dyskusje. Praca w zespołach trzy- do pięcioosobowych.

W czasie szkolenia uczestnicy mają okazję do uporządkowania swoich problemów poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami – wymiana wiedzy i pomysłów bez „zagrożenia konkurencyjności”.

Uwaga:

Szkolenie dwudniowe – wprowadza w tematykę normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, podaje podstawowe zasady tworzenia systemu zarządzania opisującego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i wymagań PCA oraz praktyczne działania związane z dokumentowaniem systemu.

Uczestnik szkolenia powinien mieć ze sobą normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumenty PCA pobrane ze strony PCA (w formie elektronicznej). Wskazane też jest posiadanie normy PN-EN 17025:2005.

Uczestnicy powinni mieć ze sobą laptop.

Dla kogo dedykowane:
szkolenie jest adresowane do pracowników uczestniczących w realizacji zadań laboratorium oraz do osób pełniących funkcje kierownicze w laboratorium (kierowników laboratoriów, kierowników do spraw jakości i kierowników technicznych).

Nasz wykładowca: Tomasz Wontorski - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej, a wcześniej w dużym laboratorium badawczym, jako kierownik laboratorium. Współpracował w opracowywaniu norm z zakresu oceny zgodności w KT Nr 6 PKN (członek komitetu od 1994 roku do 2008 roku). Autor polskich wersji językowych pierwszego i drugiego wydania PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17043. Czynny auditor PCA, audituje organizatorów badań biegłości. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach i sympozjach branżowych.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl