Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015. Analiza przypadków.
WEBINAR 7 H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia:
05 kwietnia 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Statystyka w Laboratorium
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
380 zł
467.4 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia, wielkości i symbole (ISO 13528:2015).
 • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność).
 • Zalecenia dotyczące formy wyników podanych przez laboratoria.
 • Narzędzia statystyczne wstępnego przeglądu wyników. Postępowanie w razie stwierdzenia pomyłek i „wartości uciętych”. Liczba cyfr znaczących. Techniki wykrywania wartości odstających w badaniach międzylaboratoryjnych. Testy Grubbsa, Cochrana, Mandela oraz oparte na miarach statystycznych odpornych.
 • Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Błąd maksymalny dopuszczalny w badaniach biegłości.
 • Wyznaczanie wartości uzgodnionych na podstawie wyników bieżącej rundy: wymagana liczba uczestników, postępowanie z danymi niespójnymi, ustawianie dolnej i górnej granicy dla odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Model matematyczny wartości przypisanej. Wymagania odnośnie niepewności wartości przypisanej.
 • Metody wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności.
 • Wskaźniki zalecane do oceny wyników uzyskanych przez uczestników, ich interpretacja i kryteria doboru. Sygnały ostrzegawcze, wartości graniczne symetryczne i niesymetryczne.
 • Analiza przypadków będzie polegała na omówieniu przez prowadzącego na konkretnych przykładach modelu statystycznego wykorzystywanego w PT/ILC
 • Ćwiczenia z zakresu oceny jednorodności i stabilności obiektów badania, wyznaczania wartości przypisanej, odchylenia standardowego do badań biegłości.

 • Wyznaczenie wskaźników do oceny wyników uzyskanych przez uczestników w zależności od sposobu wyznaczenia wartości przypisanej i odchylenia standardowego.

 • Graficzne metody prezentacji wyników od uczestników.

Dla kogo dedykowane:

dla pracowników akredytowanych i nieakredytowanych organizatorów PT/ILC oraz pracowników laboratoriów odpowiedzialnych za analizę statystyczną oraz opracowanie modelu statystycznego, oraz dla pracowników laboratoriów biorących aktywny udział w badaniach PT/ILC, odpowiedzialnych za analizę danych z PT/ILC, pracowników odpowiadających za nadzór i planowanie udziału w PT/ILC.

Forma szkolenia: wykład + analizy przypadków i ćwiczeń + dyskusja (pytania).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk -

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej. Praktyk, doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania badań PT zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił funkcje statystyka i kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji. Zawodowo związany był z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Statystyka w Laboratorium

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl