Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015. Analiza przypadków.
Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości wg normy PN-EN ISO 17043, oraz organizacji małych porównań międzylaboratoryjnych wg dokumentu EA-4/21 INF:2018.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16 h)
Termin szkolenia:
15 - 16 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: KJ_PT_20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji badań PT/ILC oraz wykorzystywania statystycznych metod analizy danych pozyskanych w porównaniach międzylaboratoryjnych w programach oceny biegłości laboratoriów, zgodnie z zaleceniami norm:

 • PN EN ISO/IEC 17043,
 • EA-4/21 INF:2018
 • PN ISO 5725,
 • ISO 13528:2015.

Program szkolenia:

 • Cele i rodzaje programów badania biegłości (PT).
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących uczestnictwa w badaniach PT/ILC wykorzystywanych do weryfikacji i walidacji metod oraz potwierdzenia ważności wyników.
 • Omówienie wymagań  dotyczących organizatora oraz projektowania i realizacji PT (PN-EN ISO/IEC 17043:2011).
 • Omówienie wytycznych dotyczące organizacji małych porównań międzylaboratoryjnych wykorzystywanych w procesie akredytacji (EA-4/21 INF:2018).
 • Podstawowe pojęcia, wielkości i symbole (ISO 13528:2015).
 • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność).
 • Zalecenia dotyczące formy wyników podanych przez laboratoria.
 • Narzędzia statystyczne wstępnego przeglądu wyników. Postępowanie w razie stwierdzenia pomyłek i „wartości uciętych”. Liczba cyfr znaczących. Techniki wykrywania wartości odstających w badaniach międzylaboratoryjnych. Testy Grubbsa, Cochrana, Mandela oraz oparte na miarach statystycznych odpornych.
 • Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Błąd maksymalny dopuszczalny w badaniach biegłości.
 • Wyznaczanie wartości uzgodnionych na podstawie wyników bieżącej rundy: wymagana liczba uczestników, postępowanie z danymi niespójnymi, ustawianie dolnej i górnej granicy dla odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Model matematyczny wartości przypisanej. Wymagania odnośnie niepewności wartości przypisanej.
 • Metody wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności.
 • Wskaźniki zalecane do oceny wyników uzyskanych przez uczestników, ich interpretacja i kryteria doboru. Sygnały ostrzegawcze, wartości graniczne symetryczne i niesymetryczne.
 • Omówienie przykładowych programów badań PT/ILC, sprawozdań z badań PT/ILC, studium przypadku.
 • Ćwiczenia z zakresu oceny jednorodności i stabilności obiektów badania, wyznaczania wartości przypisanej, odchylenia standardowego do badań biegłości. Wyznaczenie wskaźników do oceny wyników uzyskanych przez uczestników w zależności od sposobu wyznaczenia wartości przypisanej i odchylenia standardowego. Graficzne metody prezentacji wyników od uczestników.

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium, który zajmuje się analizą statystyczną i/lub udziałem / organizacją w PT/ILC

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk -

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej. Praktyk, doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania badań PT zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił funkcje statystyka i kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Obecnie zawodowo związany z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenie proszony jest o wybór dogodnej dla siebie formy materiałów szkoleniowych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl