Skuteczny audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wymagań PN-EN ISO 19011:2018-08 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania - warsztaty.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16 h)
Termin szkolenia:
16 - 17 września 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: A-KSZ/9.19
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018, poprzez praktyczne odtwarzanie sytuacji auditowych. W trakcie szkolenia uczestnicy podzieleni na grupy, pracować będą nad praktyczną formą auditowania danych obszarów systemowych i technicznych w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę kompetencji w obszarze „nowych” wymagań tj. podejście procesowe, działania odnoszące się do ryzyk i szans, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, skargi, dokumentacja systemu zarządzania. W trakcie szkolenia uczestnicy realizować będą zapisy właściwe dla auditu tj. m. in. opracowywanie planu auditu, formułowanie niezgodności, spostrzeżenia.

Zagadnienia dot. wytycznych auditowania (normy ISO 19011) poprzedzone będą omówieniem wymagań (wykładem), natomiast wymagania normy ISO/IEC 17025 omawiane będą w miarę potrzeb. Praca odbywać się będzie w grupach, a po zrealizowanym zadaniu uczestnicy prezentować będą swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiać jej wyniki. Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów?
 • Co nowego pojawiło się w wymaganiach z zakresu auditowania systemów zarządzania?
 • Jakie zmiany czekają auditorów w związku z nowelizacją wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak współpracować w grupie auditorów?
 • Czy i jaki jest podział zadań w zespole auditorów?
 • Jak skutecznie zaplanować audit w laboratorium w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak przygotować plan auditu?
 • Jak udokumentować wyniki auditu (raport)?
 • Jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • Kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • Jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • Jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?
 • Jak rozmawiać z auditowanymi, w tym z kierownictwem organizacji?

Wartość dodana:

Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium, który planuje auditować lub audituje systemy zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę z zakresu wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Uwaga 1 – szkolenie opracowane w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystuje w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenie proszony jest o wybór dogodnej dla siebie formy materiałów szkoleniowych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl