Seminarium analityczne MS Spektrum 2019

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 3 dniowe (16 h)
Termin szkolenia:
16 - 18 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Zakopane
Symbol szkolenia: Sem_Zakopane
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

16 października 2019   -   środa

15:00 . 16:30

 

Rejestracja Uczestników    

 

 

16:40 . 17:20
 (40 minut)

 

Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym    

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum, Warszawa   

 

17:20 . 17:40

 

PRZERWA NA KAWĘ    

 

 

17:40 . 18:20
 (40 minut)

 

Zastosowanie spektrometri FT-NIR oraz NMR do szybkiej analizy ilościowej i tożsamościowej    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum, Warszawa   

 

18:20 . 19:00
 (40 minut)

 

Analiza rtęci w wodzie pitnej, w próbkach biologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem najnowszych regulacji - pomiary demonstracyjne    

mgr Sebastian Machowski   
TESTCHEM, Pszów   

 

20:00

 

KOLACJA - WIECZÓR ZAPOZNAWCZY    

 

 

17 października 2019   -   czwartek

08:30 . 09:15

 

Śniadanie    

 

 

09:15 . 09:40
 (25 minut)

 

Parę minut z MS Spektrum    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum, Warszawa   

 

09:40 . 10:10
 (30 minut)

 

Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum, Warszawa   

 

10:10 . 10:40
 (30 minut)

 

Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum, Warszawa   

 

10:40 . 11:05
 (25 minut)

 

Kompleksowe usługi szkoleniowe i eksperckie dla branży laboratoryjnej - nowości w ofercie MS EDU    

mgr Marta Kober   
MS EDU, Warszawa   

 

11:05 . 11:45
 (40 minut)

 

Wybór kompetentnego dostawcy badań PT/ILC w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

mgr Sylwia Tyburska   
MS LAB, Rypin   

 

11:45 . 12:00

 

PRZERWA NA KAWĘ    

 

 

12:00 . 12:40
 (40 minut)

 

Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum, Warszawa   

 

12:40 . 13:20
 (40 minut)

 

Aktualne wyzwania i problemy laboratoriów badawczych w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

Moderowany panel ekspercki   
     

 

Moderowany panel ekspercki nt.:
Aktualne wyzwania i problemy laboratoriów badawczych w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(przykładowe grupy problemów poruszane podczas panelu):
1. Zasada podejmowania decyzji oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans – możliwe rozwiązania, identyfikacja ryzyk;
2. Kompetentny dostawca PT/ILC – wybór dostawcy, problemy z PT/ILC;
3. Proces walidacji/weryfikacji metody badawczej i szacowania niepewności – problemy.
   

 

13:20 . 14:00

 

OBIAD    

 

 

14:00

 

Warsztaty - rotacyjne zajęcia w podgrupach    

 

 

14:00 . 15:00
 (60 minut)

 

Precyzyjnie, poprawnie, dokładnie i (nie)pewnie...    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka    
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

15:00 . 16:00
 (60 minut)

 

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium badawczym - jak mieć je pod nadzorem i jak zachować spójność pomiarową zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS, Komorniki   

 

16:00 . 17:00
 (60 minut)

 

Audit wewnętrzny w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02    

mgr inż. Beata Czawa   
Instytut Odlewnictwa, Kraków   

 

17:00 . 17:30

 

Ogólna dyskusja    

 

 

17:30 . 18:30

 

Sesja posterowa    

 

 

20:00

 

KOLACJA I SPOTKANIE TOWARZYSKIE    

 

 

18 października 2019   -   piątek

09:00 . 09:30

 

ŚNIADANIE    

 

 

09:30 . 10:30

 

Podsumowanie seminarium i ogólna dyskusja    

 

 

10:30

 

Zakończenie seminarium    

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl