Realizujemy proces walidacji / weryfikacji oraz szacowania niepewności metody badawczej w laboratorium chemicznym- warsztaty

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
04 - 05 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW-SZL-6.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie walidacji / weryfikacji metod badawczych w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zajęcia warsztatowe: 50% warsztaty; 50% wykład

Zakres tematyczny realizowany podczas szkolenia:

 1. Jakie wymagania w zakresie procesu walidacji / weryfikacji metod badawczych zawarte są w normie PN-EN ISO 17025:2018-02?
 2. Kiedy przeprowadzamy walidację, a kiedy weryfikację metody badawczej?
 3. Kto z personelu może brać udział w procesie walidacji / weryfikacji metody badawczej?
 4. Ustalamy plan walidacji / weryfikacji metody badawczej – zajęcia warsztatowe.
 5. Ustalamy założenia i kryteria walidacyjne / weryfikacyjne dla metod badawczych – zajęcia warsztatowe.
 6. Jak wyznaczyć poszczególne parametry walidacyjne / weryfikacyjne z punktu widzenia danej metodyki badawczej:
 • precyzja (powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność);
 • dokładność;
 • poprawność;
 • granica wykrywalności;
 • granica oznaczalności;
 • zakres pomiarowy;
 • liniowość;
 • selektywność;
 • odporność;
 • elastyczność.

Zajęcia warsztatowe.

 1. Jakie dane z procesu zapewniania ważności wyników możemy wykorzystać podczas walidacji / weryfikacji metody badawczej? Zajęcia warsztatowe.
 2. Jakie zależności i testy statystyczne możemy wykorzystywać podczas procesu walidacji / weryfikacji metody badawczej? Zajęcia warsztatowe.
 3. Jakie dane wyjściowe, parametry oraz mierniki można zidentyfikować w procesie walidacji / weryfikacji metod badawczych? Zajęcia warsztatowe.
 4. Jakie informacje i obliczenia powinniśmy zamieścić w raporcie z walidacji / weryfikacji metody badawczej?
 5. Kiedy wykonujemy rewalidację / ponowną weryfikację metody badawczej?
 6. Jakie dane z walidacji / weryfikacji metody możemy wykorzystać do szacowania niepewności? Zajęcia warsztatowe.


Wartość dodana:

 • wymiar praktyczny - uczestnicy szkolenia podczas części warsztatowej będą prowadzić obliczenia związane z wyznaczaniem poszczególnych cech walidacyjnych, szacowaniem niepewności oraz tworzeniem formuł do obliczeń walidacyjnych;
 • po szkoleniu każdy uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia procesu walidacji / weryfikacji metody wraz z oszacowaniem niepewności metody;
 • ujęcie praktyczne, dostosowane do działalności laboratoryjnej - zajęcia prowadzone przez praktyka: przykłady i ćwiczenia zaczerpnięte z pracy w laboratorium.

 

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu przeprowadzanie walidacji / weryfikacji metod badawczych, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Uwaga 1 – szkolenie opracowane oraz prowadzone będzie w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Uwaga 3  - uczestnicy mogą przygotować na szkolenie swoje pytania i problemy aby omówić je podczas dyskusji oraz dane liczbowe, na których chcieliby pracować - jeżeli będzie możliwość wykorzystać ich podczas ćwiczeń, będzie taka możliwość.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska - doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Prelegent na licznych konferencjach, sympozjach oraz seminariach naukowych w branży laboratoryjnej.

Praktyk - obecnie jest kierownikiem pracowni chemicznej w akredytowanym laboratorium, które jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce wdrożyło wymagania systemu zarządzania zgodnie z wytycznymi nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdziło kompetencje w tym zakresie podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl