PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOSTAWCAMI WYROBÓW I USŁUG ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar - 4H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4h (8.00 - 12.00))
Termin szkolenia:
06 czerwca 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_zasoby
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
300 zł
369 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
250 zł
307.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób nadzorujących proces dostaw wyrobów i usług z zewnątrz.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wyroby i usługi może kupować laboratorium od dostawców zewnętrznych?
 2. Kto w laboratorium nadzoruje oraz kto realizuje procedurę zakupów wyrobów i usług z zewnątrz? Wymagania kompetencyjne i upoważnienia / uprawnienia dla personelu.
 3. Jak wybierać i zatwierdzać dostawców danych wyrobów i usług?
 4. Jak  monitorować współpracę z dostawcami danych wyrobów i usług?
 5. Jakie kryteria oceny dostawców przyjąć w laboratorium dla poszczególnych grup wyrobów i usług?
 6. Jak często oceniać dostawców zewnętrznych wyrobów i usług?
 7. Jak specyfikować zakupy wyrobów i usług i jak dokumentować spełnienie wymagań zawartych w specyfikacjach?
 8. Jak komunikować zewnętrznym dostawcom swoje wymagania?

 

Do kogo adresowanie jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie procedury dostarczania wyrobów i usług z zewnątrz.

Forma szkolenia: wykład i konsultacje.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod szkolenia: norma 17025_zasoby

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik