Praktyczne aspekty techniki optycznej spektrometrii emisyjnej z różnymi technikami wzbudzania: mikrofalowo wzbudzoną plazmą oraz indukcyjnie sprzężoną plazmą MIP-OES i ICP-OES

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (9.00 - 15.00))
Termin szkolenia:
22 czerwca 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka + Analizy Instrumentalne
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
490 zł
602.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
440 zł
541.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy technik emisyjnych, konstrukcji aparatury analitycznej, procedur analitycznych w tym przygotowania próbek do analizy czy systemu zarzadzania jakością analiz.

Zakres szkolenia każdorazowo uzgadniany jest i dopasowywany do potrzeb słuchaczy.

Program szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne optycznej spektrometrii emisyjnej (proces wzbudzenia i emisji promieniowania, źródła i struktura plazmy, konsekwencje dla procesu analitycznego) Czyli: co należy wiedzieć, aby posługiwać się techniką analityczną?
 • Konstrukcja aparatury analitycznej (dostarczanie próbki (rozpylacze, komory mgielne), źródło plazmy, układ detekcyjny (mono- i polichromatory, kierunek obserwacji plazmy), specjalne techniki analityczne np. generowanie wodorków) Czyli: co do czego służy?
 • Dobranie warunków prowadzenia analizy (długość fali (interferencje spektralne i ich eliminowanie), warunki tworzenia plazmy i ich wpływ na wydajność emisji promieniowania oraz interferencje, korekcja tła (procedury analityczne i obliczeniowe), konstrukcja krzywej wzorcowej (algorytmy liniowe i nieliniowe, dodatek wzorca, wzorzec wewnętrzny) Czyli: jak przeprowadzić analizę?
 • Etapy procesu analitycznego – wprowadzenie: pozyskanie informacji o badanym obiekcie, dobranie procedury analitycznej, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do analiz, analiza, interpretacja wyników. Czyli: co wpływa na wynik analizy?
 • Pobieranie próbek. Czyli: jak zapewnić reprezentatywność próbki, szczególnie wtedy, gdy próbek sami nie pobieramy?
 • Przygotowanie próbek do analiz. Czyli: jak przygotowanie próbki wpływa na wynik analizy?
 • Walidacja procedury analitycznej (określanie parametrów charakteryzujących procedurę analityczną, oszacowanie niepewności i zapewnienie spójności wyników). Czyli: wiem wszystko co powinienem wiedzieć o procedurze analitycznej.
 • Zarządzanie jakością i potwierdzenie kompetencji do prowadzenia analiz. Czyli: potrafię udowodnić, że pracuję dobrze.
 • Przygotowywanie metody pomiaru w oparciu o normę PN-EN ISO 11885:2009.
 • W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

  UWAGA: program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb uczestników, dlatego zachęcamy do wcześniejszego przedstawienia własnych problemów analitycznych, których rozwiązanie zostanie przedstawione w trakcie szkolenia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy zgłaszać podczas przesłania formularza zgłoszenia na adres: szkolenia@msedu.pl

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium / problemy analityczne uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie będzie szczególnie interesujące dla osób które do tej pory nie stosowały metod ICP-OES oraz MIP-OES, ale również dla osób, które chcą pogłębić swoją obecną wiedzę na temat tej techniki oraz dla tych którzy chcieliby rozwiązać swoje problemy analityczne związane z zakres szkolenia.

Nasz wykładowca: Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski -  naukowo związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Chemii Analitycznej). Praktyk, prowadzący szkolenia i konsultacje z metod: ICP-OES, MIP - OES, ICP - MS, ASA (FAAS, GFAAS, HGAAS).

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik