Praktyczne aspekty techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z różnymi technikami atomizacji (FAAS, GFAAS, HGAAS)

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (9.00 - 16.00))
Termin szkolenia:
13 kwietnia 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka + Analizy Instrumentalne
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
490 zł
602.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
450 zł
553.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

w ramach szkolenia proponujemy informacje teoretyczne na temat podstaw techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej, konstrukcji aparatury analitycznej, procedur analitycznych w tym przygotowania próbek do analizy czy systemu zarzadzania jakością analiz. Zakres szkolenia każdorazowo uzgadniany jest i dopasowywany do potrzeb słuchaczy.

Program szkolenia:

(program każdego szkolenia dostosowywany jest do potrzeb słuchaczy)

 • Podstawy teoretyczne absorpcyjnej spektrometrii atomowej (proces wzbudzenia, emisji i absorpcji promieniowania, źródła promieniowania, rodzaje atomizerów, konsekwencje dla procesu analitycznego)
 • Czyli: co należy wiedzieć, aby posługiwać się techniką analityczną?

 • Konstrukcja aparatury analitycznej (dostarczanie próbki (rozpylacze, komory mgielne), atomizery, układ detekcyjny (mono- i polichromatory), specjalne techniki analityczne np. generowanie wodorków)
 • Czyli: co do czego służy?

 • Dobranie warunków prowadzenia analizy (długość fali (interferencje spektralne i ich eliminowanie), warunki atomizacji ich wpływ na wydajność absorpcji promieniowania oraz interferencje, korekcja tła (procedury analityczne i obliczeniowe), konstrukcja krzywej wzorcowej (algorytmy liniowe i nieliniowe, dodatek wzorca, wzorzec wewnętrzny)
 • Czyli: jak przeprowadzić analizę?

 • Etapy procesu analitycznego – wprowadzenie: pozyskanie informacji o badanym obiekcie, dobranie procedury analitycznej, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do analiz, analiza, interpretacja wyników
 • Czyli: co wpływa na wynik analizy?

 • Pobieranie próbek
 • Czyli: jak zapewnić reprezentatywność próbki, szczególnie wtedy, gdy próbek sami nie pobieramy?

 • Przygotowanie próbek do analiz
 • Czyli: jak przygotowanie próbki wpływa na wynik analizy?

 • Walidacja procedury analitycznej (określanie parametrów charakteryzujących procedurę analityczną, oszacowanie niepewności i zapewnienie spójności wyników) i zarządzanie jakością procesu analitycznego

 • Czyli: wiem wszystko co powinienem wiedzieć o procedurze analitycznej i potrafię udowodnić, że pracuję dobrze.

 • W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.
   

 • UWAGA: Program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb uczestników, dlatego zachęcamy do wcześniejszego przedstawienia własnych problemów analitycznych, których rozwiązanie zostanie przedstawione w trakcie szkolenia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy zgłaszać mailowo podczas przesłania formularza zgłoszenia na adres: szkolenia@msedu.pl

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium / problemy analityczne uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących z technikami absorpcyjnej spektrometrii atomowej i pragnącymi rozszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne jak i dla osób rozpoczynających pracę z użyciem tych technik.

Zachęcamy do udziału również osoby dopiero planujące zakup aparatury analitycznej, odpowiednio przygotowany i zaznajomiony z techniką pracownik będzie posiadał wiedzę i umiejętności do przygotowania laboratorium do zakupu i przygotowania go do pracy na danej aparaturze.

Nasz wykładowca: Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski -  naukowo związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Chemii Analitycznej). Praktyk, prowadzący szkolenia i konsultacje z metod: ICP-OES, MIP - OES, ICP - MS, ASA (FAAS, GFAAS, HGAAS).

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik