Praktyczne aspekty techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS
POZIOM II

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (9.00 - 15.00))
Termin szkolenia:
16 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka + Analizy Instrumentalne
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
500 zł
615 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
450 zł
553.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z techniką AAS. Program szkolenia może być modyfikowany pod kątem omówienia zagadnień, wcześniej sygnalizowanych przez uczestników szkolenia.

1. Rodzaj, stechiometria i struktura płomieni i ich konsekwencje dla tworzenia procedury analitycznej, stosowanie buforów jonizacyjnych i uwalniających

2. Procesy zachodzące w kuwecie grafitowej w kontekście tworzenia procedury analitycznej, dobranie i zastosowanie modyfikatorów

3. Interferencje optyczne (specyficzne i niespecyficzne) oraz fizyczne i sposoby ich korygowania

4. Problemy techniczne wynikające z konstrukcji aparatury analitycznej -  problemy związane z układem dostarczania próbki, atomizerami oraz układem detekcyjnym

5. Aplikacje analityczne techniki AAS i specjalne techniki wprowadzania próbek – generowanie wodorków, bezpośrednia analiza próbek stałych, techniki chromatograficzne.

UWAGA: zapraszamy do przesyłania Państwa uwag, pytań oraz problemów analitycznych związanych z tematem szkolenia, które chcieliby Państwo omówić na szkoleniu. Prosimy o dosłanie na 2-3 dni przed szkoleniem na adres: mk@msedu.pl 


Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium / problemy analityczne uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z technikami absorpcyjnej spektrometrii atomowej i pragnącymi rozszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne jak i dla osób które pracowały z tą techniką i chciałby odświeżyć podstawowe informacje.

Zachęcamy do udziału również osoby dopiero planujące zakup aparatury analitycznej, odpowiednio przygotowany i zaznajomiony z techniką pracownik będzie posiadał wiedzę i umiejętności do przygotowania laboratorium do zakupu i przygotowania go do pracy na danej aparaturze.

Nasz wykładowca: Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski -  naukowo związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Chemii Analitycznej). Prelegent licznych konferencji, praktyk, prowadzący szkolenia i konsultacje z metod: ICP-OES, MIP - OES, ICP - MS, ASA (FAAS, GFAAS, HGAAS) w tym na szkolenia na aparaturze

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik