Praktyczna interpretacja wymagań standardu PN-EN ISO/IEC 17020:2012 dotyczącego działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
Webinar - 8H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 h)
Termin szkolenia:
03 grudnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: 17020_ER.21
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
450 zł
553.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
400 zł
492 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz dokumentu związanego ILAC-P15:07/2016 w zakresie:

 • typów jednostek inspekcyjnych,
 • wymagań dotyczących struktury,
 • bezstronności i poufności,
 • wymagań dotyczących zasobów w tym zarządzania kompetencjami personelu, środkami technicznych i wyposażeniem, podwykonawstwem,
 • metod i procedur inspekcji,
 • postepowania z przedmiotami inspekcji i próbkami,
 • procesu rozpatrywania skarg o odwołań,
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + ćwiczenia

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane: 

 • personelu jednostek inspekcyjnych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o standard PN-EN ISO/IEC 17020,
 • personelu  organizacji, które planują rozszerzyć swoją działalność w zakresie inspekcji

Nasz wykładowcaEwa Rogowska - ekspert MS EDU. Główne obszary zainteresowania to akredytacja dla potrzeb notyfikacji, regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie oceny zgodności oraz optymalizacja procesów auditowych. Pełniła rolę auditora wewnętrznego w zakresie normy ISO 9001, ISO/IEC 17065, 17021-1, 17025, wymagań dla jednostki notyfikowanej (regulacje prawne, w tym dyrektywy medyczne).

Edukacja: Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe).

Doświadczenie zawodowe: wykładowca z przedmiotów chemia ogólna, chemia analityczna i chemia organiczna. Praca w firmie zajmującej się produkcją ceramiki budowlanej, która pozwoliła na zgłębienie wiedzy na temat specyfiki branży, jak i regulacji prawnych obowiązujących w tym sektorze. Od 2009 r. praca w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w Dziale Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych gdzie odpowiadałam za koordynację działań w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi procesy oceny zgodności oraz rozwój nowych programów akredytacji. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla  zespołów auditorskich PCA realizujących oceny na zgodność ze standardem PN-EN ISO/IEC 17065 w powiązaniu z pozostałymi normami akredytacyjnymi tj. PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17020. Auditor PCA jako auditor wiodący/techniczny prowadzonych na zgodność ze standardem ISO/IEC 17065 – ocena jednostek certyfikujących wyroby, jednostek notyfikowanych, jako auditor wiodący PCA na zgodność ze standardem ISO/IEC 17025 – ocena  laboratoriów badawczych oraz laboratoriów notyfikowanych.
Praca w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Certyfikacji, Badań i Rozwoju gdzie nadzorowała pracę podległych komórek realizujących procesy certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania, laboratoriów badawczych oraz rozwój usług certyfikacyjnych i badawczych. Obecnie wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w projektach doradczych i szkoleniowych dla podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą oceną zgodności.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik