Potwierdzanie ważności wyników – narzędzia potwierdzania ważności wyników, analiza danych i śledzenie kierunku ich zmian
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6h (8.00 - 14.00))
Termin szkolenia:
27 października 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
420 zł
516.6 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
360 zł
442.8 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem kursu jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań polityki PCA DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości w zakresie działań realizowanych w laboratorium w ramach monitorowania ważności wyników. Szkolenie pokaże także jak w sposób efektywny, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, monitorować ważność wyników.

Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia:

 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników;
 • Wymagania jednostki akredytującej w zakresie uczestnictwa w programach PT/ILC;
 • Opracowanie programu monitorowania ważności wyników;
 • Określanie poziomu i częstości uczestnictwa w PT/ILC na podstawie oceny ryzyka;
 • Ustalanie kryteriów dla poszczególnych narzędzi potwierdzania ważności wyników;
 • Podstawy statystyki niezbędne dla efektywnego monitorowania ważności wyników;
 • Karty kontrolne – narzędzie stosowane w monitorowaniu ważności wyników;
 • Wykrywanie trendów i interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem, postępowanie z wynikami poza trendem;
 • Kryteria wyboru organizatorów badań biegłości – na co zwracać uwagę zapoznając się z programem PT/ILC;
 • Analiza pojedynczych wyników uczestnictwa w PT/ILC;
 • Analiza trendów wyników udziału w programach PT/ILC;

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium biorącego udział monitorowaniu ważności wyników, ze szczególnym wskazaniem personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel). 

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

kod: SYSTEM ZARZĄDZANIA WG ISO 17025

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl