Porównanie wycofanych i nowych norm dotyczących pobierania i oznaczania frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy
Webinar - 4H (nowość)

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00 - 12.00))
Termin szkolenia:
06 września 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Środowisko pracy
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
450 zł
553.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
400 zł
492 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zestawienia zmian do nowo opublikowanych norm PN-Z-04507-2022-05 oraz PN-Z-04508-2022-05.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Na wstępie: omówienie „historii” prac związanych z publikacją nowych norm PN-Z-04507 oraz PN-Z-04508.
  • Zestawienie zmian w normach PN-Z-04030-05:1991 oraz PN-Z-04507-2022-05
  • Zestawienie zmian w normach PN-Z-04030-06:1991 oraz PN-Z-04508-2022-05
  • Krótki komentarz do nowych wymagań, omówienie podejścia do opisywanych zagadnień

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium pobierającego próbki powietrza oraz wykonującego badania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ze szczególnym wskazaniem personelu odpowiedzialnego za raportowanie i autoryzację sprawozdań z badań.

Nasz wykładowca

auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie pracownik Inspekcji Sanitarnej, Kierownik Techniczny w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz krajowej jednostki akredytującej, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)

Kod: Środowisko pracy

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik