Pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań nowej normy oświetleniowej PN-EN-12464-1:2022-01
Webinar - 6H (nowość)

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 - 14.00))
Termin szkolenia:
07 października 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Środowisko pracy
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
450 zł
553.5 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
400 zł
492 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia:

celem kursu jest przedstawienie wymagań dla realizacji pomiarów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy oświetleniowej PN-EN-12464-1:2022-01.

Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia / zakres merytoryczny szkolenia:

 • Terminy i definicje stosowane w pomiarach oświetlenia elektrycznego
 • Przepisy prawne oraz normy i metodyki dotyczące pomiarów oświetlenia elektrycznego
 • Wyposażenie pomiarowe, badawcze i pomocnicze niezbędne w badaniach oświetlenia elektrycznego
 • Metodyka wykonywania pomiarów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z elementami znowelizowanej normy PN-EN-12464-1:2022-01
 • Metodyka wykonywania pomiarów oświetlenia elektrycznego na zewnątrz
 • Weryfikacja metod: przykład
 • Ocena niepewności pomiaru: składowe budżetu niepewności, przykład obliczeń
 • Elementy potwierdzenia ważności wyników możliwe do zastosowania w pomiarach oświetlenia elektrycznego.
 • Zawartość sprawozdania z badań

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: 

 • szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium zajmującego się pomiarami oświetlenia elektrycznego w środowisku pracy. 

Nasz wykładowca

Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie pracownik Inspekcji Sanitarnej, Kierownik Techniczny w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz krajowej jednostki akredytującej, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod:  Środowisko pracy

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl