Podstawowe obliczenia stosowane w praktyce laboratorium chemicznego
ANALITYKA OD PODSTAW 1

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7h)
Termin szkolenia:
14 października 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka1.21_AW
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
390 zł
479.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub  osób z niewielkim doświadczeniem pracy w chemicznym lub fizykochemicznym laboratorium badawczym, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykonywania niezbędnych obliczeń w rutynowych działaniach w praktyce laboratoryjnej.

Szkolenie stanowi I część cyklu szkoleń z zakresu ANALITYKI OD PODSTAW. Cykl składa się z 3 szkoleń, które wzajemnie się uzupełniają, ale każde z nich stanowi odrębne szkolenie. Możliwy jest udział jednego uczestnika w całym cyklu szkoleniowym lub tylko w wybranej części.

Warto zobaczyć:

ANALITYKI OD PODSTAW 2 (zobacz)

ANALITYKI OD PODSTAW 3 (zobacz)
 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Podstawy obliczeń ilościowych w chemii analitycznej:
  - obliczenia dotyczące stężeń procentowych,
  - obliczenia dotyczące stężeń molowych,
  - obliczenia dotyczące zawartości analitów w próbkach,
  - obliczenia dotyczące przeliczania stężeń,
  - obliczenia dotyczące rozcieńczania, zatężania oraz mieszania roztworów o różnych stężeniach,
  - obliczenia dotyczące przygotowania roztworów o określonym stężeniu (np. z roztworowych materiałów odniesienia lub z substancji stałych, w tym z hydratów).
  Przykładowe obliczenia.
 2. Podstawy obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne zachodzące podczas oznaczeń, w tym np.:
  - zobojętniania,
  - kompleksowania,
  - utleniania
  - redukcji,
  - wytrącania.
  Przykładowe obliczenia.

 3. Obliczanie i wyrażanie zawartości badanych parametrów w analizowanych próbkach.
  Przykładowe obliczenia.
 4. Rodzaje błędów pomiarowych w analizie ilościowej (błędy bezwzględne, względne, przypadkowe, systematyczne, grube, metodyczne, osobowe, aparaturowe).
 5. Przedstawianie wyników badań uzyskiwanych w laboratorium – cyfry znaczące.

 

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych lub fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu wykonywania niezbędnych obliczeń w rutynowych działaniach w praktyce laboratoryjnej, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA - które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl