Pobieranie oraz przygotowanie do badań próbek środowiskowych (wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb) – dwa najistotniejsze etapy wpływające na ważność wyników
WEBINAR - 7H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7h)
Termin szkolenia:
17 maj 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji personelu odpowiedzialnego za pobieranie oraz przygotowanie próbek do badań w laboratoriach fizyko-chemicznych zajmujących się badaniem próbek środowiskowych.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Istota reprezentatywności pobranej próbki środowiskowej.
 2. Źródła błędów popełnianych podczas pobierania próbek środowiskowych (wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb).
 3. Wewnętrzna kontrola jakości pobierania próbek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5667-14:2016-11.
 4. Cele kontroli jakości pobierania próbek.
 5. Program kontroli jakości pobierania próbek.
 6. Wewnętrzna kontrola jakości pobierania próbek – próbki podwójne, próbki ślepe terenowe, próbki transportowe, próbki z dodatkiem analitu, próbki po płukaniu naczyń w terenie.
 7. Przyczyny zmian składu próbek środowiskowych po ich pobraniu.
 8. Procesy powodujące zmiany składu próbek środowiskowych po ich pobraniu.
 9. Możliwe mechanizmy strat składników z próbki.
 10. Zapobieganie zmianie składu próbek.
 11. Stopień i sposób napełnienia naczyń podczas pobierania próbek.
 12. Sączenie próbek tuż po pobraniu.
 13. Stosowanie odpowiednich naczyń do pobranych próbek.
 14. Utrwalanie próbek zgonie z wytycznymi normy PN-EN ISO 5667-3:2018-08.
 15. Techniki utrwalania próbek.
 16. Czynniki przeszkadzające obecne w matrycy próbki.
 17. Wykorzystanie reakcji chemicznych (zobojętniania, wytrącania, kompleksowania, utleniania-redukcji) w eliminowaniu czynników przeszkadzających.
 18. Metody przygotowania próbek do badań.
 19. Źródła błędów związane z przygotowaniem próbki do badań.
 20. Przygotowanie próbki do badań jako etap eliminujący czynniki przeszkadzające.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu, który chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w wyżej wymienionym zakresie.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. 

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl