NOWE WYDANIE POLITYKI DA-06 - ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ WYNIKÓW POMIARÓW
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia:
09 lutego 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
380 zł
467.4 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Nowelizacja polityki ILAC-P10, a co za tym idzie polityki DA-06 Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiar, wprowadza dla laboratoriów przede wszystkim szczegółowe wymagania w zakresie zasad stosowania CRM w celu ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej oraz zasad ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej wyników pomiarów z właściwym odniesieniem innym niż SI.

Celem szkolenia jest omówienie w sposób prosty, praktyczny i ma konkretnych przykładach znowelizowanych wymagań dokumentu DA-06 (wydanie 7) oraz wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie spójności pomiarowej.

Szkolenie pokaże także, jak w sposób praktyczny określać kryteria dla dostawców usług wzorcowania oraz wyrobów jak certyfikowane materiały odniesienia. W trakcie szkolenia zostaną także omówione zagadnienia wzorcowań wewnętrznych oraz produkcji materiałów odniesienia na własny użytek w laboratorium (produkcja in-house).

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co „nowa” polityka ILAC P10 oraz polityka PCA DA-06 zmieniają w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie spójności pomiarowej?
 • Co jest źródłem spójności pomiarowej?
 • Od kogo kupować CRM i usługi wzorcowania, aby spełniały one wymagania akredytacyjne?
 • Kto jest kompetentnym dostawcą usług wzorcowania?
 • Kto jest kompetentnym producentem CRM?
 • Czy kupując wzorcowanie lub CRM można się kierować tylko ceną?
 • Co jeśli w kraju nie ma producentów CRM?
 • Co z CRM które mamy w laboratorium, czy możemy z nich nadal korzystać?
 • Co to jest wzorcowanie wewnętrzne i jakie wymagania muszą być spełnione aby zapewniały spójność pomiarową?
 • Co to jest produkcja CRM na własny użytek (produkcja in-house) i jakie wymagania muszą być spełnione aby zapewniały spójność pomiarową?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane: szkolenie, ze względu na fundamentalne znaczenie spójności pomiarowej w pomiarach,  przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, ze szczególnym wskazaniem osób odpowiedzialnych za metody badań / wzorcowań oraz odpowiedzialnych za specyfikowanie wymagań dla realizowanych zakupów..

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium. 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik