NOWE WYDANIE POLITYKI DA-05 - ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO RYZYK I SZANS
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia:
26 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: DA05_KSZ11
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
380 zł
467.4 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Nowelizacja polityki ILAC-P9, a co za tym idzie polityki DA-05 Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, wprowadza dla laboratoriów przede wszystkim nowe wymaganie w postaci konieczności rozpatrywania ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT) oraz wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów.

Celem szkolenia jest omówienie w sposób prosty, praktyczny i ma konkretnych przykładach znowelizowanych wymagań dokumentu DA-05 (wydanie 7) oraz wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników poprzez uczestnictwo w porównaniach z innymi laboratoriami.

Szkolenie w części warsztatowej pokaże, jak oceniać ryzyka i szanse związane z uczestnictwem w badaniach biegłości oraz jak określać kryteria dla organizatorów badań biegłości jako dostawców usług zewnętrznych.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia związane z działaniami odnoszącymi się do ryzyk i szans, w tym jak oceniać ryzyka i szanse:

 • jak je dokumentować oraz monitorować (warsztaty EXCEL)
 • praktyczne podejście, doskonalenie.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co „nowa” polityka ILAC P9 oraz polityka PCA DA-05 zmieniają w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie uczestnictwa w badaniach biegłości?
 • Jakie problemy i błędy mogą dotyczyć laboratoriów w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz (punkt 6.6 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)?
 • Od kogo kupować usługi badań biegłości, aby spełniały one wymagania akredytacyjne?
 • Kto jest kompetentnym organizatorem badań biegłości?
 • Co z porównaniami międzylaboratoryjnymi?
 • Co jeśli w kraju nie ma organizatorów badań biegłości?
 • Co jeśli nie znajdziemy kompetentnego organizatora badań biegłości?
 • Jakie mogą być ryzyka wynikające z uczestnictwa w badaniach biegłości i jak je udokumentować?
 • Jak określić częstość uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości?

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty w EXCEL.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, ze szczególnym wskazaniem osób odpowiedzialnych za metody badań oraz odpowiedzialnych za specyfikowanie wymagań dla realizowanych zakupów.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik