Niezgodności, spostrzeżenie w laboratorium mikrobiologicznym – praktyczne omówienie najczęściej spotykanych niezgodności w obszarze badań mikrobiologicznych.
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 - 14.00))
Termin szkolenia:
25 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
420 zł
516.6 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
370 zł
455.1 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest omówienie krytycznych punktów działalności laboratoriów mikrobiologicznych.

W trakcie szkolenie zostaną przestawione najczęściej występujące niezgodności, spostrzeżenia w zakresie badań mikrobiologicznych. Na podstawie przygotowanych casy study prowadzący omówi kryteria niezgodności i prawidłowy algorytm postepowania dla spełniania wymagań. 

Szkolenie koncertuje się na strategicznych punktach i pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum działania.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • ​Jaki zakres kontroli podłoży mikrobiologicznych jest wystarczający?
 • Jak zapewnić spójności pomiarową w badaniach mikrobiologicznych?
 • Czy stosowanie ilościowych szczepów odniesienia jest obowiązkowe?
 • Jak określić kryteria przyjęcia po wzorcowaniu?
 • Co powinien zawierać program potwierdzania ważności wyników badań mikrobiologicznych?
 • Jak prawidłowo prezentować niepewność na sprawozdaniach z badań?
 • Jakie argumenty techniczne wziąć pod uwagę planując badania PT?
 •  Jakie cechy charakterystyczne należy wyznaczyć w procesie weryfikacji metod?
 • Jak prawidłowo dobrać zakres sprawdzeń szczepów odniesienia?
 • Obowiązkowe elementy sprawdzania z badań

 

Forma szkolenia: wykład i wspólne warsztaty - analizy przypadków, dyskusja.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności i wody w laboratoriach mikrobiologicznych który chce doskonalić swoje umiejętności.

Nasz wykładowca

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.  

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik