Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
29 - 30 września 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: N_SP_20_MP
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów PCA dotyczących nadzorowania wyposażenia i zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium. Szkolenie będzie miało charakter wykładu połączonego z dyskusją i elementami warsztatowymi.

Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładu zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi: dokumentowania nadzoru nad wyposażeniem, ustalania harmonogramów wzorcowania i sprawdzania wyposażenia, zapisów powstających w trakcie wykonywania czynności związanych z wyposażeniem oraz zapewnienia spójności pomiarowej wyników pomiarów. Zajęcia warsztatowe przedstawią poruszane zagadnienia od strony praktycznej ich realizacji w laboratorium.

Materiały powstałe w trakcie zajęć warsztatowych będą stanowiły „wartość dodaną” dla uczestników szkolenia.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co się zmienia w wymaganiach dotyczących nadzorowania wyposażenia w związku z nowym wydaniem normy ISO/IEC 17025?
 • Jak identyfikować wyposażenie?
 • Jak postępować z wyposażeniem w laboratorium – od wyboru wyposażenia do wycofania tegoż wyposażenia z użytkowania?
 • Jak dokumentować nadzorowanie wyposażenia?
 • Jakie prowadzić zapisy dotyczące nadzorowania wyposażenia?
 • Jak opracować harmonogram wzorcowania i sprawdzania wyposażenia?
 • Co wziąć pod uwagę ustalając odstępy czasu między wzorcowaniami?
 • W jaki sposób zapewnić spójność pomiarową wyników pomiarów?
 • Jak ocenić świadectwo wzorcowania?
 • Jak wykorzystać w laboratorium informacje zamieszczone na świadectwie wzorcowania?
 • Na co zwrócić uwagę wybierając materiały odniesienia?

 

UWAGA 1:

Zalecane jest aby uczestnicy szkolenia mieli ze sobą kalkulatory z funkcją pierwiastkowania.

Uwaga 2:

Uczestnicy mogą mieć ze sobą laptopy – z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one możliwe do wykorzystywania podczas ćwiczeń (nie jest to obligatoryjne - ćwiczenia będą przygotowane w wersji elektronicznej oraz papierowej).

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Dla kogo dedykowane:
Szkolenie przeznaczone jest dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium pracującego zgodnie z systemem zarządzania w oparciu o wytyczne normy ISO/IEC 17025, jak również personelu laboratorium, które planuje wdrożyć system zarządzania w oparciu o wytyczne normy ISO/IEC 17025. Wymagania normy zostaną omówione w części wykładowej, jednak ich znajomość przed szkoleniem będzie dodatkowym atutem

Nasz wykładowca: dr Marta Pakieła - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pola zainteresowań: zagadnienia z zakresu metrologii, nadzoru na wyposażeniem pomiarowym i systemów zarządzania. Posiada doświadczenie w tworzeniu systemów zarządzania zgodnie z ISO 17025 oraz pracy w akredytowanym laboratorium badawczym zarówno na stanowisku pełnomocnika ds. jakości, jak również kierownika laboratorium. Obecnie zawodowo związana z Głównym Urzędem Miar.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl