Nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnianie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2018-02
WEBINAR - 7,5 H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h)
Termin szkolenia:
26 października 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: nadzór21_AW
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w obszarze działalności technicznej w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wymagania dotyczące nadzoru nad wyposażeniem zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 2. Obowiązki kierownictwa oraz personelu technicznego w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i sprzętem pomocniczym.
 3. Podział i oznakowanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium będącego pod nadzorem.
 4. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym (identyfikacja, wykazy, programy wzorcowania i sprawdzania wyposażenia, kalibracja wyposażenia).
 5. Dokumentacja i zapisy związane z nadzorem nad wyposażeniem na etapie włączania do eksploatacji, rutynowego użytkowania oraz wycofywania z użytkowania.
 6. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 dotyczące nadzoru wyposażenia pomiarowego w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?
 7. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 dotyczące korzystania z certyfikowanych materiałów odniesienia w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?
 8. Jak specyfikować zakup usługi wzorcowania wyposażenia pomiarowego?
 9. Jak ustalać kryteria akceptacji dla wyników wzorcowania wyposażenia pomiarowego?
 10. Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie wzorcowania?
 11. Jak należy analizować i wykorzystywać wyniki wzorcowania zawarte w świadectwie?
 12. Jak dokonywać stwierdzeń zgodności wyników wzorcowania z przyjętymi w laboratorium kryteriami?
 13. Jak prowadzić analizę trendów wyników wzorcowań wyposażenia pomiarowego?
 14. Jak ustalać częstotliwości wzorcowań wyposażenia pomiarowego? Najważniejsze czynniki, wpływające na wybór okresu między wzorcowniami.
 15. Jak specyfikować zakup certyfikowanych materiałów odniesienia?
 16. Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?
 17. Jak należy analizować i wykorzystywać informacje zawarte w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?
 18. Jak użytkować materiały odniesienia, aby nie przerwać spójności pomiarowej?
 19. Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców usług wzorcowania?
 20. Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców certyfikowanych materiałów odniesienia?

Do kogo jest adresowane szkolenie: szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej, chcących doskonalić swoje kompetencje w tym obszarze.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA - które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych)
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl