MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 6 podstron zawierających "Kod: norma 17025_zasoby"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
WYROBY I USŁUGI DOSTARCZANE Z ZEWNĄTRZ – PRAKTYCZNY KURS Z REALIZACJI ZAKUPÓW W LABORATORIUM I REALIZACJI AUDITU DOSTAWCY
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Pozyskiwanie wyrobów i usług od zewnętrznych dostawców (zakupy) przysparza laboratoriom wiele trudności, a zmieniające
PRAKTYKA LABORATORYJNA W REALIZACJI NADZORU NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM, ZACHOWANIEM SPÓJNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ I WZORCOWAŃ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 17025:2018-02 I DOKUMENTÓW JEDNOSTKI AKREDYTACYJNEJ.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji praktycznych i niezbędnych informacji teoretycznych oraz przygotowanie
Wzorcowanie wyposażenia i stosowanie materiałów odniesienia jako element nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewniania spójności pomiarowej – analiza świadectw wzorcowania oraz dokumentów certyfikowanych materiałów odniesienia
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji personelu odpowiedzialnego za nadzór nad wyposażeniem podlegającym wzorcowaniu zewnętrznemu
Nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnianie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Cel szkolenia: celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w obszarze
Kompetentny personel techniczny w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla personelu technicznego laboratorium, dla świadomego i efektywnego