Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO 17025, DA-05, PN-EN ISO 17043 oraz EA4/21. Częstotliwość oraz zakres uczestnictwa PT/ILC zgodnie DA-05 i EA4/18
Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium – analizy przypadków WEBINAR 7H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia:
28 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_zasoby_wymagania dotyczące procesu
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyboru programów PT/ILC oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie częstotliwości oraz zakresu uczestnictwa w PT/ILC. Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium.

Program szkolenia:

  • Cele i rodzaje programów badania PT/ILC,
  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentów DA-05 (wyd. 7 z 25 maja 2020 r.) oraz EA4/18 dotyczących uczestnictwa w badaniach PT/ILC,
  • Omówienie wymagań  dotyczących organizatora oraz projektowania i realizacji PT/ILC (PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz EA4/21) pod kątem wyboru kompetentnego organizatora,
  • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność),
  • Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium na podstawie konkretnych przykładów,
  • Określenie częstotliwości oraz zakresu uczestnictwa w PT/ILC.

Dla kogo dedykowane:

do wszystkich pracowników laboratoriów, szczególnie tych biorących aktywny udział w badaniach PT/ILC, odpowiedzialnych za analizę danych z PT/ILC oraz dla pracowników odpowiadających za nadzór i planowanie udziału w PT/ILC.

Forma szkolenia: wykład + analizy przypadków + dyskusja (pytania).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk -

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej. Praktyk, doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania badań PT zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił funkcje statystyka i kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zawodowo związany był z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

kod: PT/ ILC - ISO 17043

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl