KOMPETENCJE I ZADANIA PERSONELU PRACUJĄCEGO W LABORATORIUM DZIAŁAJĄCYM W OPARCIU O SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZNOWELIZOWANEJ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
01 - 02 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW-Per-04.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji personelu  pracującego w laboratorium  działającym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zajęcia warsztatowe: wykład, analiza przykładów oraz ćwiczenia

Zakres tematyczny realizowany podczas szkolenia:

 1. Jakie kompetencje powinny posiadać poszczególne grupy personelu laboratorium?
 2. Jakie powinny być zadania i role kierownictwa oraz personelu technicznego w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania laboratorium?
 3. Jak dokonać podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu, aby sprawnie realizować założone cele i strategię działania laboratorium?
 4. Jak ustanawiać kryteria wymagań dla personelu i jak weryfikować spełnienie założonych kryteriów?
 5. Jakie są wymagania dotyczące dokumentowania systemu zarządzania laboratorium według znowelizowanego wydania normy?
 6. Jakich zapisów powinno dokonywać się w laboratorium zgodnie z wymaganiami znowelizowanego wydania normy?
 7. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w działaniach związanych z nadzorem nad dokumentami i zapisami w obrębie poszczególnych procesów?
 8. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w pracach związanych z działalnością techniczną laboratorium (nadzór nad warunkami środowiskowymi w pomieszczeniach laboratoryjnych nadzór nad wyposażeniem, zapewnienie spójności pomiarowej, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i weryfikacja/walidacja metod badawczych oraz szacowanie niepewności, pobieranie próbek, postępowanie z próbkami, potwierdzanie ważności uzyskiwanych wyników, raportowanie wyników, stwierdzanie zgodności ze specyfikacją, skargi, prace niezgodnie z wymaganiami)?
 9. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w działaniach związanych z auditem wewnętrznym, w działaniach związanych z ryzykami i szansami, w inicjowaniu i realizacji działań korygujących oraz w przeglądzie zarządzania?
 10. Jak zapewnić poufność i bezstronność działalności personelu laboratorium?
 11. Jak monitorować kompetencje personelu?

 

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie doskonalące, adresowane jest do osób pracujących w laboratorium działającym w oparciu o system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Uczestnicy szkolenia poznają wymagania normatywne, a następnie będzie szerzej omówione i wyjaśnione jaki powinien być udział kierownictwa, a jaki personelu laboratorium w poszczególnych działaniach związanych z pracą laboratorium.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl