Kompetencje i zadania kierownictwa oraz personelu technicznego w działalności laboratorium opartej o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
24 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: SZ_P.K.03.20_AW
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kierownictwa zarządzającego w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie są miejsca i role poszczególnych grup personelu w strukturze organizacyjnej laboratorium, aby zapewnić sprawną realizację procesów?
 2. Jakie powinny być zadania i role kierownictwa oraz personelu technicznego we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania laboratorium?
 3. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w pracach związanych z działalnością techniczną laboratorium?
 4. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w działaniach związanych z auditem wewnętrznym, w zarządzaniu ryzykiem, w inicjowaniu i realizacji działań korygujących oraz w przeglądzie zarządzania?
 5. Jak zapewnić poufność i bezstronność działalności personelu laboratorium?
 6. Jak należy postępować z nowo zatrudnionym w laboratorium personelem?
 7. Jak dokonać podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu, aby sprawnie realizować założone cele i strategię działania laboratorium? Zajęcia warsztatowe
 8. Jak formułować zakresy obowiązków personelu laboratorium? Zajęcia warsztatowe
 9. Jak formułować zakresy upoważnień dla personelu laboratorium? Zajęcia warsztatowe
 10. Jakie kompetencje powinny posiadać poszczególne grupy personelu laboratorium? Zajęcia warsztatowe
 11. Jak ustanawiać kryteria wymagań dla personelu i jak weryfikować spełnienie założonych kryteriów? Zajęcia warsztatowe
 12. Jak zapewnić monitorowanie kompetencji personelu? Zajęcia warsztatowe

 

Do kogo adresowanie jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do kierownictwa nadzorującego prace w laboratorium, który chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Forma szkolenia: wykłady i warsztaty

 

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska - doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Prelegent na licznych konferencjach, sympozjach oraz seminariach naukowych w branży laboratoryjnej.

Praktyk - obecnie jest kierownikiem pracowni chemicznej w akredytowanym laboratorium, które jako jedno z  pierwszych laboratoriów w Polsce wdrożyło wymagania systemu zarządzania zgodnie z wytycznymi nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdziło kompetencje w tym zakresie podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl