Jak postępować z działaniami korygującymi, odstępstwami oraz pracą niezgodną z wymaganiami w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - warsztaty
WEBINAR - 7,5H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h)
Termin szkolenia:
08 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania_zasoby
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
420 zł
516.6 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
370 zł
455.1 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny, wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie odstępstw, pracy niezgodnej z wymaganiami oraz działań korygujących, wraz z prezentacją możliwych form dokumentowania tych działań.

W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą w praktyce analizować sytuacje możliwe do wystąpienia w laboratorium oraz je klasyfikować i dokumentować.

Ćwiczenia realizowane w trakcie szkolenia przez poszczególnych uczestników zapisywane będą przez wykładowcę w jednym pliku prezentowanym (wyświetlanym) wszystkim uczestnikom, który po zakończeniu szkolenia zostanie przesłany drogą mailową jako „wartość dodana”. 

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Co to jest odstępstwo, działanie korygujące, praca niezgodna z wymaganiami? 
  • Jak dokumentować odstępstwo, działanie korygujące, pracę niezgodną z wymaganiami?
  • Czym się różni odstępstwo od pracy niezgodnej z wymaganiami?
  • Jak praktycznie analizować niezgodności i wdrażać działania korygujące?
  • Kiedy mamy pracę niezgodną z wymaganiami i jak praktycznie z nią postępować i dokumentować?
  • Kiedy warto zastosować odstępstwo?

W ramach warsztatów online, uczestnicy na 5-1 dni przed terminem szkolenia otrzymają materiały szkoleniowa w postaci przykładowych sytuacji/ zdarzeń mogących wystąpić w laboratorium wraz z instrukcją postępowania z przekazanymi materiałami.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który odpowiada za nadzorowanie i/lub realizację działań korygujących, zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami oraz identyfikację odstępstw od systemu zarządzania i/lub procedur realizacji działalności technicznej.

Uwaga  – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Kod: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background-color: transparent; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl