Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratoryjnej - warsztaty i analizy przykładów

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
06 - 07 maj 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: DSZ_KSZ/IV.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, poprzez praktyczne opisy sytuacji (przykłady) oraz tworzenie zapisów.
Każde omawiane zagadnienie normy poprzedzone jest kilkuminutowym omówieniem wymagania (wykładem
) z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych, a następnie, z udziałem uczestników szkolenia omawiane są możliwe rozwiązania dla spełnienia wymagania.

 
W trakcie szkolenia, uczestnicy podzieleni na grupy, będą również doskonalić swój warsztat w obszarze utrzymywanych w laboratoriach zapisów  tj.: działania odnoszące się do ryzyk i szans, działania korygujące, odstępstwa, praca niezgodna z wymaganiami.

Każda grupa po zrealizowanym zadaniu prezentuje swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiana jest zasadność lub brak zasadności zastosowanych rozwiązań. 

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co zmieniła norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w wymaganiach dla laboratoriów?

 • Jak interpretować i wdrożyć wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Co się zmienia w wymaganiach akredytacyjnych i jak je interpretować?
 • Jak doskonalić wdrożony system zarządzania? (ćwiczenia)

 • Jak praktycznie poradzić sobie z analizą i dokumentowaniem działań korygujących?

 • Kiedy mamy prace niezgodne z wymaganiami i jak sobie z nimi praktycznie poradzić?

 • Kiedy mamy odstępstwa i jak je dokumentować?

 • Jak i gdzie można „odchudzać” dokumentację systemową?

Wartość dodana:
Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) opracowane na przykładowych formularzach zaprojektowanych przez wykładowcę, będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.


Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład
 

Dla kogo dedykowane:
Szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, który poszukuje możliwości doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium. Ze względu na fakt, iż każde omawiane zagadnienie normy poprzedzone jest krótkim wykładem, brak oczekiwań co do wiedzy uczestników szkolenia z zakresu wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Osoby znające wymagania ww. normy mają szanse doskonalić swoje umiejętności dzięki realizacji zapisów podczas części warsztatowej oraz będą mieć szansę poznania nowych rozwiązań możliwych do zastosowania przy doskonaleniu dokumentacji laboratorium, oraz rozważenia i omówienia w szerszym gronie swoich problemów.

 

Nasz wykładowca: Katarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystuje w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar.
 

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Uwaga 1 – szkolenie opracowane oraz prowadzone będzie w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl