Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratoryjnej - warsztaty i analizy przykładów
WEBINAR 14H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14h)
Termin szkolenia:
17 - 18 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: DSZ_17025-KSZ
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
700 zł
861 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
620 zł
762.6 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

 

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, poprzez praktyczne opisy sytuacji (przykłady) oraz tworzenie zapisów właściwych dla systemu zarządzania w laboratorium.

Szczególnej uwadze zostaną poddane wymagania w zakresie:

 • postępowania z personelem, określania wymagań kompetencyjnych dla personelu, jego nadzorowania i monitorowania kompetencji personelu, 
 • wymagań w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz (w tym podwykonawstwo), ze szczególną uwagą na specyfikowanie wymagań dla zamawianych usług/wyrobów oraz wymagań dla dostawców;
 • zasady podejmowania decyzji dla stwierdzenia zgodności, wynikające z ILAC-G8:09/2019, w tym ustalenia z klientem na etapie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz przedstawianie stwierdzeń w sprawozdaniach z badań,
 • wymagania polityki PCA  DA-05 dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, w tym określenie częstości i poziomu uczestnictwa w PT oraz omówienie obowiązków akredytowanych laboratorium wynikających z polityki,
 • wymagania polityki PCA DA-06 dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej, w tym możliwe źródła spójności pomiarowej (wzorcowanie, certyfikowane materiały odniesienia) oraz wymagania dla kompetentnych dostawcy tych usług/wyrobów;
 • podejścia do identyfikacji i dokumentowania działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do prowadzonej działalności laboratoryjnej (w tym bezstronność oraz poziom i częstość uczestnictwa w PT),
 • „nowe” podejście normy do działań korygujących,
 • planowanie i realizacja auditów wewnętrznych w laboratorium, z uwzględnieniem zasad opracowania programu audytów wewnętrznych i jego zawartości (częstotliwość, metody auditu, odpowiedzialności, raportowanie), przeprowadzania audytów, wymagań kompetencyjnych dla auditorów wewnętrznych;

Każde omawiane zagadnienie normy poprzedzone jest kilkuminutowym omówieniem wymagania (wykładem) z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych, a następnie, z udziałem uczestników szkolenia omawiane są możliwe rozwiązania dla spełnienia tych wymagania.

W ramach warsztatów online, każdy uczestnik na 5 dni przed terminem szkolenia otrzyma zagadnienie do opracowania (przygotowania materiałów / przykładowych zapisów), który będzie omawiany jako przykład w trakcie szkolenia.

Uczestnicy mogą utworzyć materiał na potrzeby szkolenia, lub prezentować rozwiązania funkcjonujące w jego laboratorium, przez co dodatkowo ma możliwość skonsultowania stosowanego rozwiązania.

Nie będzie konieczności prezentowania materiałów przez każdego uczestnika szkolenia - szkolenie polecane również dla osób zaczynających pracę z normą ISO 17025.

 

Prezentowane materiały opracowane przed szkoleniem przez uczestników będą omawiane pod kątem spełnienia wymagań normy i wymagań akredytacyjnych oraz wspólnie będziemy poszukiwać możliwości doskonalenia przyjętych rozwiązań.

 

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jak interpretować wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Na co warto zwrócić uwagę w wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jakie „nowości” pojawiły się w wymaganiach akredytacyjnych?
 • Jak doskonalić wdrożony system zarządzania?
 • Jak praktycznie poradzić sobie z analizą i dokumentowaniem różnych działań w laboratorium?
 • Jak i gdzie można „odchudzać” dokumentację systemową?

Wartość dodana:
Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) opracowane na przykładowych formularzach zaprojektowanych przez wykładowcę, będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.


Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, który chce odświeżyć wiedzę / nabyć wiedzę z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i/lub poszukuje możliwości doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium. 

 

Nasz wykładowca: Katarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background-color: transparent; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl