Dokumenty wpływające do Laboratorium – jak je analizować i wykorzystywać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia:
25 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: DOC_KSZ20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
380 zł
467.4 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
340 zł
418.2 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Corocznie w związku z realizowanymi zakupami wpływa do laboratorium mnóstwo dokumentów wymagających analizy danych w nich zawartych, w tym pod kątem przydatności w prowadzonej działalności laboratoryjnej, które to również determinuje ponowną ocenę ich dostawców. Dokumenty te, niosą za sobą wiele cennych informacji, które są wykorzystywane w działalności laboratorium, mogą wskazywać obszary do doskonalenia dla laboratorium i/lub świadczyć o kompetencjach dostawcy wyrobu lub usługi. 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wymaga od laboratoriów zapewnienia, że wyroby i usługi dostarczone z zewnątrz spełniają ustalone wymagania laboratorium, spełniają wymagania normy i innych wymagań szczegółowych, zanim zostaną użyte.

Na jakie zatem aspekty zwracać uwagę czytając poszczególne dokumenty i które informacje są istotne do wykorzystania przez laboratorium a które świadczą o kompetencjach (lub ich braku) dostawcy?

 • celem tych warsztatów jest odpowiedź na to fundamentalne pytanie.

Zadaniem szkolenia jest zwrócić uwagę, jak analizować dokumenty, jakie wnioski wysnuwać i jakie ewentualne zapisy tworzyć z ich analizy. W trakcie szkolenia realizowanego w całości w formie warsztatów, analizowane będą przykładowe:

 • Świadectwa wzorcowania (jako źródło spójności pomiarowej) w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i innych wymagań akredytacyjnych;
 • Świadectwa wzorcowania (jako wynik od podwykonawcy) w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i innych wymagań akredytacyjnych;
 • Sprawozdania z badań (jako wynik od podwykonawcy) w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i innych wymagań akredytacyjnych;
 • Protokoły z pobierania próbek (jako wynik od podwykonawcy) w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i innych wymagań akredytacyjnych;
 • Certyfikaty CRM (Certyfikowanego Materiału Odniesienia) w kontekście wymagań PN-EN ISO 17034;
 • Programy PT lub ILC w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17043;
 • Raporty z PT w kontekście wymagań PN-EN ISO/IEC 17043;
 • Raporty z ILC w kontekście wytycznych EA-4/21 INF:2018 i wymagań PN-EN ISO/IEC 17043;
 • Opisy szkoleń w kontekście zidentyfikowanej potrzeby szkoleniowej przez laboratorium.

Na podstawie analizowanych dokumentów, tam gdzie to zasadne, prezentowane będą przykładowe, gotowe rozwiązania zapisów z ich analizy, a także podejście i przykłady dot. oceny dostawców poszczególnych grup wyrobów i usług.

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty na gotowych rozwiązaniach przygotowanych przez prowadzącą.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium odpowiedzialnego za realizację zakupów wyrobów i usług tj. PT i ILC, podwykonawstwo, szkolenia, wzorcowania, CRM-y celem przybliżenia / odświeżenia specyfiki wymagań dla poszczególnych dokumentów aby miarodajniej wybierać i oceniać dostawców oraz dla personelu odpowiedzialnego za analizowanie danych z poszczególnych dokumentów, zwłaszcza analizowania informacji wynikających z Raportów PT/ILC i śledzenia trentu tych wyników.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel). 
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl