Budujemy system zarządzania w laboratorium badawczym zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – jak opracować dokumentację systemową i techniczną? Warsztaty dla wdrażających system i przygotowujących laboratorium do akredytacji

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14h)
Termin szkolenia:
17 - 18 maj 2021 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW-BSZ-05.21
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
790 zł
971.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
710 zł
873.3 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji pozwalających na wdrożenie systemu zarządzania laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zajęcia warsztatowe: warsztaty; wykład

Zakres tematyczny realizowany podczas szkolenia:

 1. Jaka jest struktura znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 2. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące:
 • bezstronności i poufności;
 • zasobów: personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz;
 • procesów: przegląd zapytań, ofert i umów, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją;
 • systemu zarządzania: dokumentacja systemu zarządzania, nadzór nad dokumentami systemu zarządzania, nadzór nad zapisami, działania odnoszące się do ryzyk i szans, doskonalenie, działania korygujące, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania?
 1. Jakie wymagania dotyczące akredytowanych laboratoriów zapisane są w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji?
 2. Jak zaplanować przygotowania laboratorium i harmonogram działań do wdrożenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 3. Jak udokumentować system zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 4. Jakie zapisy należy prowadzić, aby wystarczająco dokumentować bieżące prace w laboratorium?
 5. Jak przygotować dokumentację, aby móc złożyć wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji?
 6. Jaki przebieg ma audyt Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający kompetencje laboratorium?

 

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i przygotowanie laboratorium do uzyskania akredytacji.

Uwaga – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

 

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska - doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Prelegent na licznych konferencjach, sympozjach oraz seminariach naukowych w branży laboratoryjnej.

Praktyk - obecnie jest kierownikiem pracowni chemicznej w akredytowanym laboratorium, które jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce wdrożyło wymagania systemu zarządzania zgodnie z wytycznymi nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdziło kompetencje w tym zakresie podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl