Bezpieczna praca i magazynowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi
Webinar - 6H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6h)
Termin szkolenia:
28 października 2021 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Mag_1_21
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
590 zł
725.7 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
550 zł
676.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców magazynujących/składujących/przechowywujących produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiona miedzy innymi klasyfikacja zagrożeń oraz ryzyka i sposoby zapobiegania pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów w świetle normy ISO 14001:2015.

 1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania i pracy z materiałami niebezpiecznymi
 • magazynowanie aktywne i pasywne
 • wentylacja
 • oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc magazynowania
 • oznakowanie BHP w magazynie
 1. Kanały pozyskiwania informacji na temat bezpiecznej pracy i magazynowania materiałów niebezpiecznych.
 2. Karta charakterystyki bez tajemnic.
 3. Praktyczne przykłady rozwiązań zgodnych z przepisami – na co zwrócić uwagę przy doborze:
 • Wanien wychwytowych
 • Regałów z wannami
 • Kontenerów mobilnych
 • Pojemników do przelewania, dozowania i przechowywania zgodnych z FM Global
 • Szaf zabezpieczających zgodnych z FM Global
 • Szaf ognioodpornych zgodnych z EN14470
 • Przeglądów szaf – wymóg czy dobra praktyka?
 1. Reagowanie na awarie środowiskowe
 • Rodzaje sorbentów
 • Sposoby postępowania w przypadku uwolnienia
 • Zasady działania z odpadem niebezpiecznym
 • Magazynowanie odpadów
 1. Prawidłowe użycie urządzeń awaryjnych tj. natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek
 • Co mówią przepisy?
 • Ile czasu używać urządzeń awaryjnych aby pomoc była skutecznie udzielona?
 • Jak prawidłowo obmywać oczy?
 • Urządzenia podłączone do sieci czy osobiste myjki do oczu – które rozwiązanie jest zgodne z prawem?
 • Jak często i czego używać do testowania urządzeń awaryjnych?
 • Gdzie powinny być zamontowane urządzenia awaryjne?
 1. Dyskusja

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + podczas szkolenie jest 9 filmów instruktażowych 

Uczestnik szkolenia poza materiałami szkoleniowymi otrzyma również:

- Akty prawne dotyczące magazynowania

- konsultacje i wsparcie merytoryczne

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące na co dzień w branży związanej z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza pracowników działów magazynowych, jakości, logistyki, produkcji, służb BHP, a także osób zajmujących się aspektem ochrony środowiska, odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową w firmie, przechowywanie oraz stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych, laborantów, kadrę kierowniczą przedsiębiorstw..

Nasz wykładowca:

ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trener, konsultant i auditor w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalista do spraw BHP.

Specjalizuje się w szkoleniach z magazynowania materiałów niebezpiecznych łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem.

Od ponad 20 lat pomaga projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

W swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przełożenia teorii na praktykę

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel). 
Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl