Badania mikroklimatu na stanowiskach pracy
Webinar - 8H

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8 h (8.00 - 16.00))
Termin szkolenia:
17 listopada 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Środowisko pracy
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
500 zł
615 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
450 zł
553.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem kursu jest przedstawienie wymagań norm badawczych dotyczących badań parametrów mikroklimatu na stanowiskach pracy, wskazanie istotnych aspektów badawczych oraz opracowania wyników i obliczeń.

Program szkolenia:

 • Wymagania norm dotyczących badań mikroklimatu:

- PN-EN ISO 7730:2006 mikroklimat umiarkowany

- PN-EN ISO 7243:2018-01 mikroklimat gorący

- PN-EN ISO 11079:2008 mikroklimat zimny

 • Elementy metodyki badawczej oraz wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego zawarte w normie PN-ISO 7726:2001
 • Oszacowanie izolacyjności cieplnej odzieży według normy PN-EN ISO 9920:2009
 • Określenie tempa metabolizmu według normy PN-EN ISO 8996:2005
 • Elementy weryfikacji/walidacji metody badawczej
 • Szacowanie niepewności metody badawczej
 • Potwierdzanie ważności wyników
 • Przedstawianie wyników

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje w jaki sposób określać i obliczać jednorodność środowiska.

Arkusz Excel z opracowanymi formułami zostanie przekazany uczestnikom po szkoleniu jako wartość dodana, do wykorzystania w codziennej praktyce laboratorium.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + praktyczne obliczenia + analiza przykładów „z życia wziętych”

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome - rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium wykonującego badania mikroklimatu na stanowiskach pracy, ze szczególnym wskazaniem personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium.

Nasz wykładowca:

auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie pracownik Inspekcji Sanitarnej, Kierownik Techniczny w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz krajowej jednostki akredytującej, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga - do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana - jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Środowisko pracy

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. - wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik